Manpages

NAAM

kill − zend een signaal naar een proces

OVERZICHT

#include <sys/types.h>
#include <signal.h>

int kill(pid_t pid, int sig);

BESCHRIJVING

De kill systeem aanroep kan gebruikt worden om elk signaal naar elke proces groep of proces te zenden.

Als pid positief is, dan wordt het signaal sig naar pid gezonden.

Als pid gelijk is aan 0, dan wordt sig naar elk proces gezonden in de proces groep van het huidige proces.

Als pid gelijk is aan −1 dan wordt sig naar elk proces in de proces groep gezonden behalve het eerste, gemeten van hogere nummers in de proces tabel naar lagere.

Als pid kleiner is dan −1 dan wordt sig gezonden naar elk proces in de proces groep −pid.

Als sig 0 is dan wordt geen signaal gezonden, maar fout-testen wordt nog steeds uitgevoerd.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EINVAL

{ongeldig} Een ongeldig signaal werd opgegeven.

ESRCH

{zoek} De pid of proces-groep bestaat niet. Merk op dat een bestaand proces een zombie kan zijn, een proces dat al bedoeld is te eindigen, maar waar nog niet op gewait()d {gewacht} wordt.

EPERM

{toestemming} Het proces heeft geen toestemming om een signaal naar welk ontvangend proces dan ook te zenden. Als een proces toestemming wil hebben om een signaal naar proces pid te zenden, moet het root priviliges hebben, of het echte of geldende gebruiker ID van het zendende proces moeten gelijk zijn aan de echte of bewaarde zet-gebruiker-ID van het ontvangende proces.

BUGS

Het is onmogelijk om een signaal naar taak nummen 1 te zenden, het "init" {begin} proces, waar het geen signaal behandelaar heeft voor ingesteld. Dit is gedaan om er verzekerd van te zijn dat het systeem niet per ongeluk uitgeschakeld wordt

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3

ZIE

_exit(2) {_ uitgang}, exit(3) {uitgang}, signal(2) {signaal}, signal(7) {signaal}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: kill.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $