Manpages

NÉV

kill − megállít egy processzt

ÁTTEKINTÉS

kill [ −s signal | −p ] [ -a ] pid ...
kill -l [ signal ]

LEÍRÁS

A kill program a megadott jelzést (signal) küldi a megadott processznek. Amennyiben nem adunk meg jelzést, a TERM-jelet küldi el. Ez megöli azokat a processzeket, amelyek nem kapják el ezt a jelzést. Szükség esetén használható a KILL (9) jelzés, amely nem kapható el, így feltétlenül megállítja a processzt.

A legtöbb modern buroknak (shell) van beépített kill parancsa is.

OPCIÓK

pid ...

Megadja azon processzek listáját, amelyeknek a kill elküldi a jelzést. Mindegyik pid elem a következő négy típusból kerülhet ki. Egy processz név amely esetén az ilyen néven meghívott processzekre vonatkozik a művelet. Egy n pozitív egész szám, amely a processz azonosítóját (process ID, PID) adja meg. A -1 érték, amely esetén minden processz, melynek PID-je 2 és MAX_INT közt van megkapja a jelet (ha az indító felhasználó jogosultságai ezt engedik). Egy negatív, -n szám, melynek esetében az n processz-csoporthoz tartozó processzek kapják a jelzést. Ezen változat használata esetén feltétlenül meg kell adnunk a jelzés fajtáját a processzek megadása előtt, különben ezt a formát veszi a jelzés megadásának.

−s

Megadja a küldendő jelzést. A jelzés névvel vagy számmal is megadható.

−p

Azt eredményezi, hogy a kill csak kiírja az érintett PID értékeket, de nem küldi el a jelzést.

−l

Listát készít a lehetséges jelzésnevekről. Ezeket a /usr/include/linux/signal.h -ban találhatjuk meg egyébként.

LÁSD MÉG

bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

SZERZŐ

A BSD 4.4-ből átvéve. A processz nevek PID-re való fordításának lehetőségét Salvatore Valente <svalente [AT] mit.edu> csatolta a programhoz.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>