Manpages

NAZWA

kill - wysyła sygnał do procesu

SKŁADNIA

kill [opcje] pid [...]

OPIS

Sygnałem wysyłanym przez kill domyślnie jest TERM. Opcja -l lub -L pozwala wyszczególnić dostępne sygnały. Szczególnie przydatne sygnały to m.in. HUP, INT, KILL, STOP, CONT i 0. Sygnały alternatywne można podać na trzy sposoby: -9, -SIGKILL lub -KILL. Ujemne wartości PID mogą być użyte do wybrania całych grup procesów (zob. kolumnę PGID w wyjściu polecenia ps). PID -1jest szczególny - oznacza wszystkie procesy z wyjątkiem procesów kill i init.

OPCJE

pid [...]

Wysyła sygnał do każdego podanego pid.

sygnał

-s sygnał
--signal
sygnał

Określa rodzaj wysyłanego sygnału. Sygnał może być podany jako nazwa lub numer. Zachowanie sygnałów jest wyjaśnione na stronie podręcznika signal(7).

-l, --list [sygnał]

Wyszczególnia nazwy sygnałów. Ta opcja posiada opcjonalny argument, który zmieni numer sygnału na jego nazwę lub na odwrót.

-L--table

Wyszczególnia nazwy sygnałów w formie tabelki.

UWAGI

Używana powłoka (interpreter wiersza poleceń) może posiadać wbudowane polecenie kill. W takim wypadku polecenie opisane tutaj będzie musiało być uruchomione jako /bin/kill, by ominąć konflikt nazw.

PRZYKŁADY

kill -9 -1

Zabija wszystkie procesy, które może zabić użytkownik.

kill -l 11

Tłumaczy liczbę 11 na nazwę sygnału.

kill -L

Wyszczególnia dostępne sygnały w formie tabelki.

kill 123 543 2341 3453

Wysyła domyślny sygnał, SIGTERM, do wszystkich tych procesów.

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), skill(1)

STANDARDY

This command meets appropriate standards. The -L flag is Linux-specific.

AUTOR

albert [AT] users.net">Albert Cahalan wrote kill in 1999 to replace a bsdutils one that was not standards compliant. The util-linux one might also work correctly.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Please send bug reports to procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow [AT] tempac.pl>, Michał Górny <zrchos+manpagespl [AT] gmail.com> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.