Manpages

NIMI

kill − tapa eli pysäytä käynnissä oleva prosessi

YLEISKATSAUS

kill [ −s signaali | −p ] [ -a ] pid ...
kill -l [ signaali ]

KUVAUS

kill lähettää valitun signaalin halutulle prosessille. Jos signaalia ei ole valittu, niin kill lähettää TERM (pysähdy) -signaalin. TERM-signaali pysäyttää ne prosessit, jotka eivät käsittele tätä signaalia. Muille prosesseille saatat joutua käyttämään KILL (9) -signaalia (tapa talossa ja puutarhassa), koska sitä eivät prosessit voi käsitellä.

Useimmissa nykyaikaisissa shelleissä on sisäänrakennettu kill-toiminto.

OPTIOT

pid ...

Määrittelee pysäytettävän prosessin, johon kill-signaali kohdistuu. Jokainen pid voi olla joku seuraavista neljästä tyypistä: Prosessin nimi kohdistaa signaalin prosesseihin, joilla on kyseinen nimi. n missä n on positiivinen kokonaisluku. Prosessi ID-numerolla n saa signaalin. Luvulla -1 kaikki käyttäjälle kuuluvat prosessit ID-numerolla, jotka ovat välillä MAX_INT ja 2, saavat signaalin. Pääkäyttäjän ajamana tämä aiheuttaa kaikkien koneessa olevien prosessien pysähtymisen, jolloin koko käyttöjärjestelmä lakkaa toimimasta ja tietokone on käynnistettävä uudelleen. Tapauksessa -n, missä n on suurempi kuin 1, kaikki prosessit ryhmässä n saavat signaalin. Käytettäessä tätä negatiivistä argumenttia on myös signaali pakko määritellä. Muutoin argumentti käsitellään lähetettävän signaalin tyyppinä.

−s

Määrittelee lähetettävän signaalin. Signaali voidaan määrittää joko nimellä tai numerolla.

−p

Määrittelee, että kill:n pitää ainoastaan tulostaa prosessi id:t (pid) annetun prosessin nimen perusteella ja itse signaalia ei lähetetä.

−l

Tulostaa listan eri signaalien nimistä. Lista nimistä löytyy tiedostosta /usr/include/linux/signal.h

TEKIJÄ

Otettu BSD 4.4:stä. Salvatore Valente <svalente [AT] mit.edu> lisäsi tähän ohjelmaan kyvyn kääntää prosessien nimet prosessien ID-numeroiksi.

KATSO MYÖS

bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2).