Manpages

НАЗВА

kill — надсилання сигналу процесу

КОРОТКИЙ ОПИС

kill [параметри] <pid> [...]

ОПИС

Типовим сигналом для kill є TERM. Для отримання списку доступних сигналів скористайтеся параметром -l або -L. Зокрема, корисними сигналами є HUP, INT, KILL, STOP, CONT та 0. Сигнали можна вказати у три способи: -9, -SIGKILL або -KILL. Для вибору цілих груп процесів можна використовувати від’ємні значення PID; див. стовпчик PGID у виведенні команди ps. PID для -1 є особливим; він позначає усі процеси, окрім самого процесу kill та процесу init.

ПАРАМЕТРИ

<pid> [...]

Надіслати сигнал усіх <pid> зі списку.

-<signal>
-s
сигнал
--signal
сигнал

Вказати сигнал, який слід надіслати. Сигнал може бути вказано за допомогою назви сигналу або його номера. Поведінку сигналів описано на сторінці підручника signal(7).

-q, --queue значення

Скористайтеся kill(2) замість sigqueue(3), і аргумент значення, який використовується для задання цілого значення, буде надіслано разом із сигналом. Якщо у процесі, який його отримає, встановлено обробки сигналу, який використовує прапорець SA_SIGINFO sigaction(2), процес зможе отримати ці дані за допомогою поля si_value структури siginfo_t.

-l, --list [сигнал]

Вивести список сигналів. У цього параметра є необов’язковий аргумент, за допомогою якого можна перетворювати номер сигналу на назву і навпаки.

-L--table

Вивести список назв сигналів у форматі таблиці.

ЗАУВАЖЕННЯ

У вашій оболонці (інтерпретаторі командного рядка) може бути вбудована команда kill. Щоб позбутися конфлікту команд, вам слід запускати описану тут команду як /bin/kill.

ПРИКЛАДИ

kill -9 -1

Завершити робот усіх процесів, роботу яких можна завершити.

kill -l 11

Знайти відповідну назву для сигналу з номером 11.

kill -L

Вивести список варіантів сигналів у форматі таблиці.

kill 123 543 2341 3453

Надіслати усім цим процесам типовий сигнал, SIGTERM.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

kill(2), killall(1), nice(1), pkill(1), renice(1), signal(7), sigqueue(3), skill(1)

СТАНДАРТИ

Під час створення програми виконано відповідні стандарти. Параметр -L є специфічним, його призначено лише для Linux.

АВТОР

Kill створено albert [AT] users.net">Albert Cahalan у 1999 році для заміни відповідної програми з bsdutils, яка не була сумісною зі стандартами. Програма зі складу util-linux також може працювати належним чином.

Як надіслати звіт про вади

Про вади, будь ласка, повідомляйте на адресу procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org