Manpages

İSİM

install − dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar

KULLANIM

install [seçenek]... [−T] kaynak hedef
install
[seçenek]... kaynak... dizin
install
[seçenek]... −t dizin kaynak...
install
[seçenek]... −d dizin...

AÇIKLAMA

İlk üç biçimde kaynakı hedefe veya birden fazla kaynakı mevcut dizine kopyalar, aynı zamanda izin kiplerini ve sahip/grup bilgilerini atar. Üçüncü biçimde, ilgili dizin(ler)in bütün bileşenlerini oluşturur.

Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.
−−backup
[=yöntem]

Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

−b

−−backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

−c

Yoksayılır.

−d, −−directory

bütün argümanları dizin adı olarak alır; belirtilen dizinlerin tüm bileşenlerini oluşturur

−D

hedefin en sondaki hariç tüm bileşenlerini oluşturur, sonra kaynakı hedefe kopyalar.

−g, −−group=grup

Sürecin grubunu şimdiki grup yerine grup olarak atar.

−m, −−mode=kip

İzin kipini rwxr−xr−x yerine kip olarak atar (chmod'un yaptığı gibi).

−o, −−owner=sahip

Sahibi atar (yalnızca süper−kullanıcı).

−p, −−preserve−timestamps

kaynak dosyalarının erişim/değişim zaman damgalarını ilgili hedef dosyalarına uygular.

−s, −−strip

Simge tablolarını soyar.

−s, −−suffix=sonek

Öntanımlı yedek soneki yerine sonek kullanır.

−t, −−target−directory=dizin

Tüm kaynak argümanlarını dizine kopyalar.

−T, −−no−target−directory

hedef bir normal dosya olarak ele alınır.

−v, −−verbose

Oluşturuldukça her dizinin adını gösterir

−−help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

−−suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya −−backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:
none, off

Asla yedekleme yapmaz (−−backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t

Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never

Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

install komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve install yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils install

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

COMMENTS