Manpages

NIMI

install − kopioi tiedostoja ja aseta niiden attribuutteja

YLEISKATSAUS

install [optiot] [−s] [−−strip] lähde kohde
install
[optiot] [−s] [−−strip] lähde... hakemisto
install
[optiot] [−d,−−directory] hakemisto...
Optiot:
[−c] [−g ryhmä] [−m tila] [−o omistaja] [−−group=ryhmä] [−−mode=tila] [−−owner=omistaja] [−−help] [−−version]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten tiedot saattaavat olla epätarkkoja tai puutteellisia. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä ohjesivu dokumentoi installin GNU-version. install kopioi tiedostoja ja asettaa niiden oikeudet ja, jos mahdollista, omistajan ja ryhmän. Käytetään samoin kuin cp:tä; yleensä käytetään Makefileissä ohjelmien kopioimiseen kohdehakemistoihin. install osaa myös luoda kohdehakemiston ja sitä edeltävät hakemistot ja asettaa hakemiston oikeudet. Se ei suostu kopioimaan tiedostoja tiedostojen itsensä päälle.

OPTIOT

−c

Ohitetaan; vanhempien Unix-versioiden kanssa yhteensopivuuden takia.

−d, −−directory

Luo annetut ja niitä edeltävät hakemistot, jos niitä ei jo ole. Asettaa omistajan, ryhmän ja tilan komentorivillä annetuiksi tai oletusarvoihin. Myös kaikille luoduille edeltäville hakemistoille annetaan samat attribuutit. Tämä eroaa SunOS 4.x:n installista, joka antaa vakioattribuutit luomilleen hakemistoille.

−g, −−group ryhmä

Aseta asennettavien tiedostojen ja hakemistojen ryhmäksi ryhmä (oletus on prosessin ryhmä). ryhmä voi olla myös numeerinen ryhmä-ID.

−m, −−mode tila

Asettaa asennettavien tiedostojen tai hakemistojen oikeudet tila:ksi, joka voi olla joko oktaalinumero tai symbolinen tila kuten chmodissa. Oletustila on 0755.

−o, −−owner omistaja

Jos ajetaan pääkäyttäjänä, asettaa asennettavien tiedostojen omistajaksi omistajan (oletus on root). omistaja voi myös olla numeerinen käyttäjä-ID.

−s, −−strip

Poista symbolitaulukot asennetuista ohjelmista.

−−help

Tulosta käyttöopaste vakiotulosteeseen ja poistu onnistuneesti.

−−version

Tulosta versioinformaatio vakiotulosteeseen ja poistu onnistuneesti.

COMMENTS