Manpages

NAZWA

install - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SKŁADNIA

install [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
install
[OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
install
[OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...
install
[OPCJA]... -d KATALOG...

OPIS

Program install kopiuje pliki (często świeżo po kompilacji) do lokalizacji docelowych wybranych przez użytkownika. Aby pobierać i instalować gotowe do użycia pakiety do systemu GNU/Linux, powinno się używać w zamian menedżera pakietów, takiego jak yum(1) lub apt-get(1).

W pierwszych trzech formatach, program kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do istniejącego KATALOGU oraz ustanawia uprawnienia oraz właściciela i grupę. W czwartej formie, tworzy wszystkie składowe w podanym jednym lub wielu KATALOGACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
--backup
[=METODA]

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

-b

jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

-c

(ignorowane)

-C, --compare

porównuje każdą parę plików źródłowych i docelowych i, w niektórych przypadkach, odstępuje od modyfikacji pliku docelowego

-d, --directory

traktuje wszystkie argumenty jako nazwy katalogów, tworzy wszystkie składowe określonych katalogów

-D

tworzy wszystkie składowe CELU z wyjątkiem ostatniej lub wszystkie składowe z --target-directory, po czym kopiuje ŹRÓDŁO do CELU

-g, --group=GRUPA

ustawia GRUPĘ, zamiast bieżącej grupy procesu

-m, --mode=TRYB

ustawia TRYB uprawnień (jak za pomocą polecenia chmod), zamiast domyślnego rwxr-xr-x

-o, --owner=WŁAŚCICIEL

ustawia WŁAŚCICIELA (dostępne tylko dla administratora)

-p, --preserve-timestamps

ustawia czas dostępu/modyfikacji plikom docelowym, zgodnie z odpowiadającymi im plikami ŹRÓDŁOWYMI

-s, --strip

usuwa tablice symboli

--strip-program=PROGRAM

program używany do kasowania tablicy symboli plików binarnych

-S, --suffix=PRZYROSTEK

używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego

-t, --target-directory=KATALOG

kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁA do KATALOGU

-T, --no-target-directory

traktuje CEL jako zwykły plik

-v, --verbose

wyświetla nazwę każdego tworzonego katalogu

--preserve-context

zachowuje kontekst bezpieczeństwa SELinux

-Z

set SELinux security context of destination file and each created directory to default type

--context=KONTEKST

jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:
none
, off

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

numbered, t

tworzy kopie numerowane

existing, nil

numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

simple, never

zawsze tworzy proste kopie zapasowe

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) install invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow [AT] tempac.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS