Manpages

JMÉNO

install − kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

POUŽITÍ

install [VOLBA]... [−T] ZDROJ CÍL
install
[VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
install
[VOLBA]... −t ADRESÁŘ ZDROJ...
install
[VOLBA]... −d ADRESÁŘ...

POPIS

V prvních třech tvarech kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do existujícího ADRESÁŘe, se zachováním práv a vlastnictví. Ve čtvrtém tvaru vytvoří všechny komponenty v zadaném ADRESÁŘi(ích)

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−−backup
[=CONTROL]

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

−b

jako −−backup, ale bez argumentu

−c

(ignorováno)

−d, −−directory

předpokládá, že všechny argumenty jsou názvy adresářů, vytváří všechny komponenty v určených adresářích

−D

Vytvoří všechny adresáře nadřazené CÍLi, kromě posledního; potom zkopíruje ZDROJ do CÍLe

−g, −−group=SKUPINA

Nastaví skupinu vlastníků, namísto aktuální skupiny procesu

−m, −−mode=PRÁVA

nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto rwxr−xr−x

−o, −−owner=VLASTNÍK

nastaví vlastníka (jen superuživatel)

−p, −−preserve−timestamps

nastaví časy přístupu/modifikace CÍLových souborů podle odpovídajících ZDROJOVÝCH souborů

−s, −−strip

vypustí tabulku symbolů

−−strip−program=PROGRAM

nastaví program, který se použije k vypuštění tabulky symbolů (strip) instalovaného programu

−S, −−suffix=PŘÍPONA

přenastaví příponu záložních souborů

−t, −−target−directory=ADRESÁŘ

kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

−T, −−no−target−directory

považuje CÍL za normální soubor

−v, −−verbose

vypisuje název každáho vytvářeného adresáře

−−preserve−context

zachová bezpečnostní kontext SELinuxu

−Z, −−context=KONTEXT

nastaví souborům a adresářům bezpečnostní kontext SELinuxu

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je ’~’, pokud nebyla nastavena použitím −−suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby −−backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:
none, off

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito −−backup)

numbered, t

vytváří číslované zálohy

existing, nil

vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy

simple, never

vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro install je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a install, měl by příkaz

info coreutils ’install invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS