Manpages

NAAM

install - copy files and set attributes

SAMENVATTING

install [OPTIE]... [-T] BRON DOEL
install
[OPTIE]... BRON... MAP
install
[OPTIE]... -t MAP BRON...
install
[OPTIE]... -d MAP...

BESCHRIJVING

Dit programma kopieert bestanden (vaak zojuist gecompileerd) naar door u gekozen bestemmingen. Als u een kant-en-klaar pakket wilt downloaden en installeren op een GNU/Linux-systeem, dan kunt u beter een pakketbeheerder zoals yum(1) of apt-get(1) gebruiken.

Bij de eerste drie aanroepvormen wordt BRON naar DOEL gekopieerd, of BRONnen naar een bestaande MAP, terwijl rechten en eigenaar en groep ingesteld worden. Bij de vierde vorm worden alle componenten van de gegeven MAP(pen) aangemaakt.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
--backup
[=METHODE]

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken

-b

als --backup, maar accepteert geen argument

-c

(genegeerde optie)

-C, --compare

elk paar van bron- en bestemmingsbestand vergelijken, en (soms) niets aan bestemmingsbestand wijzigen

-d, --directory

alle argumenten als mapnamen behandelen; van de gegeven mappen alle componenten aanmaken

-D

alle componenten van DOEL aanmaken behalve de laatste, of alle componenten van de --target-directory map, en dan BRON naar DOEL kopiëren

-g, --group=GROEP

deze groep instellen i.p.v. groep van huidig proces

-m, --mode=MODUS

deze toegangsrechten instellen i.p.v. ’rwxr-xr-x’

-o, --owner=GEBRUIKER

deze eigenaar instellen (alleen voor systeembeheerder)

-p, --preserve-timestamps

alle tijdsstempels van bronbestanden overnemen in de overeenkomstige bestemmingsbestanden

-s, --strip

symbooltabellen uit programma’s verwijderen

--strip-program=PROGRAMMA

te gebruiken programma voor het strippen

-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL

te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën

-t, --target-directory=MAP

alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren

-T, --no-target-directory

DOEL als een normaal bestand behandelen

-v, --verbose

de naam van elke aangemaakte map tonen

--preserve-context

de SELinux-beveiligingscontext behouden

-Z

de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand en elke aangemaakte map op standaard instellen

--context[=CNTXT]

like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Het reservekopie-achtervoegsel is ’~’, tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):
none, off

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)

numbered, t

genummerde reservekopieën maken

existing, nil

genummerde reserves maken als er al zijn, anders simpele

simple, never

altijd simpele reservekopieën maken

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/install>;
of lokaal via: info '(coreutils) install invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS