Manpages

İSİM

mv − dosyaları taşır (ismini değiştirir)

KULLANIM

mv [seçenek]... [−T] kaynak hedef
mv
[seçenek]... kaynak... dizin
mv
[seçenek]... −t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

Belirtilen kaynak dosyasının ismini hedef olarak değiştirir veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e taşır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
−−backup
[=yöntem]

Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

−b

−−backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

−f, −−force

Varolan bir hedefin üzerine yazmak için sormaz.

−i, −−interactive

Varolan bir hedefin üzerine yazmadan önce sorar.

−−strip−trailing−slashes

kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

−S, −−suffix=sonek

Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

−t, −−target−directory=dizin

Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

−T, −−no−target−directory

hedef normal dosya olarak ele alınır.

−u, −−update

Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa taşır. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

−v, −−verbose

Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

−−help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

−−suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya −−backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:
none, off

Asla yedekleme yapmaz (−−backup belirtilmiş olsa bile)

numbered, t

Numaralı yedekleme yapılır.

existing, nil

Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

simple, never

Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

Mike Parker, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

rename(2)

mv komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve mv yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils mv

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

Kasım 2006'da güncellendi.

COMMENTS