Manpages

NAAM

mv - bestanden verplaatsen (hernoemen)

SAMENVATTING

mv [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
mv
[OPTIE]... BRON... MAP
mv
[OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING

Hernoemt BRON naar BESTEMMING, of verplaatst BRON(nen) naar MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
--backup
[=METHODE]

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken

-b

als --backup, maar accepteert geen argument

-f, --force

niets vragen alvorens te overschrijven

-i, --interactive

voor overschrijven om toestemming vragen

-n, --no-clobber

geen bestaand bestand overschrijven

Als u meer dan één van -i, -f, -n specificeert dan is alleen de laatste effectief.
--strip-trailing-slashes

schuine strepen achter elke BRON verwijderen

-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL

te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën

-t, --target-directory=MAP

alle BRON-argumenten naar deze map verplaatsen

-T, --no-target-directory

BESTEMMING als een normaal bestand behandelen

-u, --update

alleen verplaatsen als BRON nieuwer is dan de bestemming of wanneer deze niet bestaat

-v, --verbose

tonen wat er gedaan wordt

-Z, --context

de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Het reservekopie-achtervoegsel is ’~’, tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):
none, off

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)

numbered, t

genummerde reservekopieën maken

existing, nil

genummerde reserves maken als er al zijn, anders simpele

simple, never

altijd simpele reservekopieën maken

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

rename(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>;
of lokaal via: info '(coreutils) mv invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398 [AT] mdcc.cx> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS