Manpages

NIMI

mv − nimeä uudelleen tiedostoja

YLEISKATSAUS

mv [optiot] lähde kohde
mv
[optiot] lähde... hakemisto
Optiot:
[−bfiuv] [−S varmistuspääte] [−V {numbered,existing,simple}] [−−backup] [−−force] [−−interactive] [−−update] [−−verbose] [−−suffix=varmistuspääte] [−−version-control={numbered,existing,simple}] [−−help] [−−version]

KUVAUS

Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo -ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

Tämä ohje kuvaa komennon mv GNU-version toiminnan. Jos viimeinen argumentti osoittaa olemassaolevaan hakemistoon, mv siirtää jokaisen muun annetun tiedoston annettuun hakemistoon säilyttäen niiden nimet. Jos argumentteina on vain kaksi tiedostoa, se siirtää ensimmäisen tiedoston jälkimmäiseksi. Jos enemmän kuin kaksi tiedostoa on annettu, ja viimeinen ei ole hakemisto, on tilanne virheellinen. mv voi siirtää ainoastaan tavanomaisia tiedostoja tiedostojärjestelmässä.

Jos kohdetiedostoa ei voi kirjoittaa, vakiosyöte on tty, ja optioita −f tai −−force ei ole annettu, mv kysyy käyttäjältä, kirjoitetaanko kohdetiedoston päälle. Jos vastaus ei ala y:llä tai Y:llä, siirrytään seuraavaan tiedostoon.

OPTIOT
−b, −−backup

Ota varmuuskopiot tiedostoista, jotka poistetaan.

−f, −−force

Poista olemassaoleva kohdetiedosto kysymättä käyttäjältä lupaa.

−i, −−interactive

Kysy käyttäjältä, kirjoitetaanko kohdetiedoston päälle, mikäli tämä on olemassa. Jos vastaus ei ala y:llä tai Y:llä, siirrytään seuraavaan tiedostoon.

−u, −−update

Älä kirjoita kohdetiedostoa yli, mikäli tämä on olemassa ja olemassaolevan kohdetiedoston muokkausaika on sama tai uudempi kuin lähdetiedoston.

−v, −−verbose

Tulosta jokaisen tiedoston nimi ennen siirtoa.

−−help

Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

−S, −−suffix varmistuspääte

Tällä optiolla voidaan muuttaa yksinkertaisen varmuuskopioinnin tiedostopäätettä, joka on tallennettu ympäristömuuttujaan SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jos kumpaakaan ei ole määritelty, oletus on "~", kuten Emacsissa.

−V, −−version-control {numbered,existing,simple}

VERSION_CONTROL -ympäristömuuttujalla voidaan asettaa varmuuskopioiden tyyppi, jota voidaan muuttaa tällä optiolla. Jos VERSION_CONTROL ei ole asetettu, ja tätä optiota ei ole annettu, oletustyyppi on "existing". Ympäristömuuttujan VERSION_CONTROL arvo ja tämän option argumentti ovat kuten GNU Emacsin "version-control" muuttujan arvo. Ne sallivat myös synonyymejä, jotka ovat havainnollisempia. Pätevät arvot ovat (lyhenteet ovat sallittuja):
’t’ tai ’numbered’

Tee aina numeroituja varmuuskopioita.

’nil’ tai ’existing’

Tee numeroituja varmuuskopioita tiedostoista, joista jo on varmuuskopioita, muista yksinkertaisia.

’never’ tai ’simple’

Tee aina yksinkertaisia varmuuskopioita.

COMMENTS