Manpages

JMÉNO

mv − přesunuje (přejmenovává) soubory

POUŽITÍ

mv [VOLBA]... [−T] ZDROJ CÍL
mv
[VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
mv
[VOLBA]... −t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−−backup
[=CONTROL]

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

−b

jako −−backup, ale bez argumentu

−f, −−force

nežádá potvrzení před přepsáním

−i, −−interactive

vyžaduje potvrzení před přepsáním

−−strip−trailing−slashes

odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

−S, −−suffix=PŘÍPONA

přenastaví příponu záložních souborů

−t, −−target−directory=ADRESÁŘ

přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

−T, −−no−target−directory

považuje CÍL za normální soubor

−u, −−update

přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje

−v, −−verbose

vypisuje prováděné operace

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je ’~’, pokud nebyla nastavena použitím −−suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby −−backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:
none, off

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito −−backup)

numbered, t

vytváří číslované zálohy

existing, nil

vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy

simple, never

vždy vytváří prosté zálohy

AUTOR

Napsal by Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

rename(2)

Úplná dokumentace pro mv je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mv, měl by příkaz

info coreutils ’mv invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS