Manpages

NÉV

mv − fájlokat nevez át

ÁTTEKINTÉS

mv [opciók] forrás cél
mv
[opciók] forrás... könyvtár
Opciók:
[−bfiuv] [−S backup-suffix] [−V {numbered,existing,simple}] [−−backup] [−−force] [−−interactive] [−−update] [−−verbose] [−−suffix=backup-suffix] [−−version-control={numbered,existing,simple}] [−−help] [−−version]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a mv GNU változatát dokumentálja.

Amennyiben az utolsó argumentum érvényes könyvtárat nevez meg, a mv parancs minden más megadott fájlt azonos névvel a megadott könyvtárba mozgat. Másképp, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több mint két fájl van megadva. Csak szabályos fájlokat tud fájlrendszerek közt mozgatni.

Amennyiben a célfájl nem írható, a szabványos bemenet egy ’tty’ eszköz és a −f vagy a −−force opció nem adott, a mv megkérdezi a felhasználót, hogy felülírhatja-e a fájlt. Ha a válasz nem ’y’-nal vagy ’Y’-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

OPCIÓK

−b, −−backup

Biztonsági másolat készítése a felülirandó vagy törlendő fájlokról.

−f, −−force

A létező célfájlok törlése kérdezés nélkül.

−i, −−interactive

A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok. Ha a válasz nem ’y’-nal vagy ’Y’-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

−u, −−update

Nem mozgatja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

−v, −−verbose

Kiírja minden fájl nevét, mielőtt mozgatná.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

−S, −−suffix backup-suffix

Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció), a végződés ’~’ lesz, mint az Emacs-ban.

−V, −−version-control {numbered,existing,simple}

A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az alapértelmezett mentési típus az ’existing’. A VERSION_CONTROL illetve az opció értéke a GNU Emacs ’version-control’ változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés megengedett):
’t’ vagy ’numbered’

Mindig sorszámozott mentés készül.

’nil’ vagy ’existing’

Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

’never’ vagy ’simple’

Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>

COMMENTS