Manpages

NAZWA

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

SKŁADNIA

mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
mv
[OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
mv
[OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

OPIS

Zmienia nazwę ŹRÓDŁA na CEL lub przenosi ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
--backup
[=METODA]

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego

-b

jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu

-f, --force

nie pyta przed nadpisywaniem

-i, --interactive

pyta przed nadpisywaniem

-n, --no-clobber

nie nadpisuje istniejącego pliku

Jeśli zostanie podana więcej niż jedna opcja z -i, -f lub -n, jedynie ostatnia jest brana pod uwagę.
--strip-trailing-slashes

usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO

-S, --suffix=PRZYROSTEK

używa podanego przyrostka zamiast domyślnego

-t, --target-directory=KATALOG

przenosi wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU

-T, --no-target-directory

traktuje CEL jako zwykły plik

-u, --update

przenosi tylko jeśli plik ŹRÓDŁOWY jest nowszy niż plik docelowy lub gdy plik docelowy nie istnieje

-v, --verbose

wypisuje bieżące działania

-Z, --context

ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:
none
, off

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)

numbered, t

tworzy kopie numerowane

existing, nil

numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste

simple, never

zawsze tworzy proste kopie zapasowe

AUTOR

Napisane przez Mike’a Parkera, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

rename(2)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mv invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS