Manpages

İSİM

du − yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

du [seçenek]... [dosya]...
du
[seçenek]... −−files0−from=dosya

AÇIKLAMA

Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.
−a
, −−all

Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

−−apparent−size

disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik), dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de olabilir.

−B, −−block−size=birim

birim baytlık bloklar kullanır.

−b, −−bytes

Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

−c, −−total

Bir genel toplam gösterilir.

−D, −−dereference−args

dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı gösterilir.

−−files0−from=dosya

dosya içinde isimleri boş karakter sonlandırmalı olarak belirtilmiş dosyaların disk kullanımını özetler.

−H

−−si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride −−dereference−args (−D) seçeneğine eşdeğer olacak şekilde değiştirilecek

−h, −−human−readable

Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

−−si

−h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır

−k

−−block−size=1K ile aynıdır.

−l, −−count−links

Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

−L, −−dereference

Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba katılır.

−m

−−block−size=1M ile aynıdır.

−0, −−null

Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile değiştirilir (satırlar boş karakter sonlandırmalı diziler haline getirilir).

−P, −−no−dereference

Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

−S, −−separate−dirs

Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

−s, −−summarize

Her argüman için sadece toplam gösterilir.

−x, −−one−file−system

Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

−X dosya, −−exclude−from=dosya

dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

−−exclude=şablon

şablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

−−max−depth=n

Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki dizinler (−−all ile dosyalar) için toplamları gösterir. −−max−depth=0 ile −−summarize aynıdır.

−−time

dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son değişiklik zamanları gösterilir.

−−time=sözcük

Değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman gösterilir. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status.

−−time−style=tarz

zaman belirtilen tarzda gösterilir: full−iso, long−iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır.

−−help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.

ŞABLONLAR

şablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile biten dosyalar demektir. Komut olarak,

du −−exclude='*.o'

verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve du yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils du

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.

COMMENTS