Manpages

JMÉNO

du − odhaduje využití diskového prostoru

POUŽITÍ

du [VOLBA]... [SOUBOR]...
du
[VOLBA]... −−files0−from=SOUBOR

POPIS

Vypisuje množství diskového prostoru zabraného každým z parametrů SOUBOR, v případě adresářů rekurzivně.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−a
, −−all

Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celých adresářích.

−−apparent−size

Vypisuje zdánlivé velikosti (apparent sizes) namísto využití disku. Ačkoliv je zdánlivá velikost obvykle menší, může být i větší, díky dírám v řídkých souborech, interní fragmentaci, nepřímým blokům, atd.

−B, −−block−size=n

Pro velikosti použije bloky o n bajtech.

−b, −−bytes

stejné jako ’−−apparent−size −−block−size=1

−c, −−total

Na konec vypíše souhrn.

−D, −−dereference−args

Sleduje pouze ty symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry příkazu.

−−files0−from=SOUBOR

Vypisuje množství diskového prostoru zabraného soubory, jejichž nulovými bajty oddělený seznam je v SOUBORu.

−H

jako −−si, ale vypíše i varování; bude brzy změněno na ekvivalent k −−dereference−args (−D)

−h, −−human−readable

vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)

−−si

jako −h, ale použijí se násobky 1000 namísto 1024

−k

jako −−block−size=1K

−l, −−count−links

Počítá velikosti pevných odkazů podle jejich počtu, nikoliv jen jednou.

−m

jako −−block−size=1M

−L, −−dereference

Sleduje všechny symbolické odkazy

−P, −−no−dereference

nenásleduje žádné symbolické odkazy (to je výchozí nastavení)

−0, −−null

pro ukončení řádků výstupu použije nulový bajt namísto znaku newline

−S, −−separate−dirs

Počítá velikost každého adresáře zvlášť, bez prostoru obsazeného podadresáři.

−s, −−summarize

Vypisuje pouze celkové součty pro každý parametr.

−x, −−one−file−system

Vynechá adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na kterém se hledání pro příslušný parametr začalo.

−X, −−exclude−from=SOUBOR

Vyloučí soubory, které odpovídají některému vzoru ze SOUBORu

−−exclude=VZOR

Při procházení vynechá soubory, které odpovídají VZORu

−−max−depth=N

Vypíše celkový součet pro adresáře (nebo soubory, je−li zadána volba −−all), pouze pokud je nejvýše N úrovní pod zadaným parametrem; −−max−depth=0 je to samé jako −−summarize

−−time

Vypíše čas poslední změny u všech souborů v adresáři a jeho podadresářích

−−time=ÚDAJ

Použije pro čas ÚDAJ, namísto data poslední změny: atime, access, use, ctime nebo status.

−−time−style=STYL

Vypíše čas uvedeným STYLem: full−iso, long−iso, iso, +FORMÁT FORMÁT je interpretován jako v ’date’

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

VELIKOST může být (nebo může být celé číslo volitelně následované) jedním z následujících: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

VZORY

VZOR je shellový vzor (nikoliv regulární výraz). Vzor ? odpovídá libovolnému znaku, zatímco * odpovídá libovolnému řetězci (složenému z nula, jednoho nebo více znaků). Například *.o odpovídá všem souborům, jejichž jména končí na .o. Tudíž příkaz

du −−exclude=’*.o’

vynechá všechny soubory a podadresáře končící na .o (včetně souboru .o).

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro du je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a du, měl by příkaz

info coreutils ’du invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS