Manpages

NÉV

du − összegzi a lemezfoglalást

ÁTTEKINTÉS

du [−abcklsxDLS] [−−all] [−−total] [−−count-links] [−−summarize] [−−bytes] [−−kilobytes] [−−one-file-system] [−−separate-dirs] [−−dereference] [−−dereference-args] [−−help] [−−version] [filename...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a du GNU változatát dokumentálja.

A du parancs kijelzi minden argumentumának lemezfoglalását, illetve ha az argumentum könytár, akkor az alkönytárak lemezfoglalását is. Alapértelmezés szerint a terület 1K egységekben értendő, hacsak nem a POSIXLY_CORRECT környezeti változónak értéket adtunk. Ekkor 512 bájtos blokkok számítanak egységnek.

OPCIÓK

−a, −−all

Minden fájlt számol, nem csak a könyvtárakat

−b, −−bytes

A méretek bájtban adottak.

−c, −−total

Minden argumentumáról egy nagy összesítést ír ki, miután minden argumentumot feldolgozott. Arra használható, hogy egy könyvtár lemezfoglalását megállapíthassuk néhány fájl kizárásával.

−k, −−kilobytes

Kilobájtokban (1024 bájt) adja meg az eredményt. Felülbírálja a POSIXLY_CORRECT környezeti változót.

−l, −−count-links

Minden fájl méretét számolja, még akkor is, ha már egy másik kemény kötésben (hard link) szerepelt.

−s, −−summarize

Csak egy összegzést ír ki minden argumentumáról.

−x, −−one-file-system

Átlépi azokat az alkönyvtárakat, amelyek más fájlrendszerekben vannak, mint ahol a feldolgozás kezdődött.

−D, −−dereference-args

Nem a parancssorban megadott szimbolikus kötésekre, hanem az általuk mutatott fájlra vagy könyvtárra hivatkozik. Nem befolyásolja a többi szimbolikus kötés feldolgozását. Hasznos olyan könyvtárak lemezfoglalásának meghatározására, ahol szimbolikus kötések vannak.

−L, −−dereference

Nem a szimbolikus kötésekre hivatkozik. Azaz a kötés által mutatott fájl vagy könyvtár helyfoglalását mutatja a kötés helyfoglalása helyett.

−S, −−separate-dirs

Minden könyvtár méretét külön számolja, tehát nem számolja bele alkönyvtárainak méretét.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

HIBÁK

BSD rendszereken a du a pontos értékek felét adja azokra a fájlokra, melyek NFS-en keresztül HP-UX rendszerről vannak beépítve (mount-olva). HP-UX rendszereken a pontos értékek kétszeresét adja az NFS-en keresztül beépített BSD rendszerekről. Ez a HP-UX hiányossága miatt van, amely a HP-UX saját du programját is befolyásolja.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>

COMMENTS