Manpages

NIMI

du − tulosta tiedostojen käyttämä levytila

YLEISKATSAUS

du [−abcklsxDLS] [−−all] [−−total] [−−count-links] [−−summarize] [−−bytes] [−−kilobytes] [−−one-file-system] [−−separate-dirs] [−−dereference] [−−dereference-args] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaali dokumentoi du-ohjelman GNU-version. du tulostaa jokaisen argumentin nimeämän tiedoston käyttämän levytilan; jos argumentti on hakemisto, myös sen alihakemistot listataan oletusarvoisesti. Käytetty tila ilmoitetaan oletuksena 1 kt lohkoina, paitsi jos ympäristömuuttuja POSIXLY_CORRECT on asetettu, jolloin käytetään 512 tavun lohkoja.

OPTIONS
−a, −−all

Tulosta kaikkien tiedostojen käyttämä tila erikseen, ei vain hakemistojen kokonaisarvo.

−b, −−bytes

Tulosta koot tavuina.

−c, −−total

Tulosta vain kaikkien argumenttien summa. Tätä voidaan käyttää poistamaan tiettyjen tiedostojen koko hakemiston kokonaisarvosta.

−k, −−kilobytes

Tulosta koot kilotavuina. Sivuuttaa ympäristömuuttujan POSIXLY_CORRECT.

−l, −−count-links

Lisää uudestaan sellaisten tiedostojen koko, jotka on jo laskettu aiemmin kovan linkin vuoksi.

−s, −−summarize

Tulosta vain jokaisen argumentin kokonaistilankäyttö, näyttämättä alihakemistoja erikseen.

−x, −−one-file-system

Sivuuta alihakemistot, jotka ovat eri levyosiolla kuin ne, jotka on mainittu argumenteissä.

−D, −−dereference-args

Seuraa niitä symbolisia linkkejä, jotka on nimetty argumenteissa. Ei vaikuta muihin symbolisiin linkkeihin. Tätä voi käyttää suoraan toiseen hakemistoon viittavien linkkien tutkimiseen.

−L, −−dereference

Seuraa kaikkia symbolisia linkkejä, eli laske linkin koon sijaan sen tiedoston koko, johon kyseinen linkki viittaa.

−S, −−separate-dirs

Laske kunkin hakemiston käyttämä tila erikseen, ilman sen alihakemistoja.

−−help

Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

−−version

Tulosta versiotiedot ja poistu.

COMMENTS