Manpages

İSİM

stty − uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir

KULLANIM

stty [−F aygıt] [−−file=aygıt] [ayarlar]
stty
[−F aygıt] [−−file=aygıt] [−a|−−all]
stty
[−F aygıt] [−−file=aygıt] [−g|−−save]

AÇIKLAMA

Uçbirim karakteristiklerin basar ve değiştirir.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
−a
, −−all

Tüm ayarları okunabilir biçimde gösterir.

−g, −−save

Tüm ayarları stty−okuyabilir biçimde gösterir

−F, −−file=aygıt

Standart girdi yerine belirtilen aygıtı açar ve kullanır.

−−help

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ayarlardan önceki seçimlik `−' anlamı ters çevirir. * karakteri POSIX olmayan ayarları gösterir. Hangi ayarların kullanılabileceği sisteme göre değişir.

Özel karakterler:
* dsusp krkt

krkt okuma sırasında dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir.

eof krkt

krkt dosya sonu karakteri olacak (girdiyi sonlandırır)

eol krkt

krkt satır sonu karakteri olacak

* eol2 krkt

satır sonu için diğer bir krkt olacaktır

erase krkt

krkt yazılan son karakteri silecektir

intr krkt

krkt bir kesme (SIGINT) sinyali gönderecektir

kill krkt

krkt bulunulan satırı silecektir

* lnext krkt

krkt izleyen özel karakterin yorumlanmasını engelleyecektir

quit krkt

krkt bir çıkış (SIGQUIT) sinyali gönderecektir

* rprnt krkt

krkt bulunulan satırı yeniden yazacaktır

start krkt

krkt durdurulduktan sonra çıktıyı yeniden başlatacaktır

stop krkt

krkt çıktıyı durduracaktır

susp krkt

krkt bir uçbirim dur (SIGSTOP) sinyali gönderecektir

* swtch krkt

krkt başka bir kabuk katmanına geçecektir

* werase krkt

krkt son sözcüğü silecektir

Özel ayarlar:  
N girdi/çıktı hızlarını N bit/s olarak ayarlar
* cols N çekirdeğe uçbirimi N sütunluk olarak bildirir
* columns N cols N ile aynı  
ispeed N girdi hızını N olarak ayarlar
* line N hat disiplinini N yapar  
min N −icanon ile okumanın tamamlanması için gereken en az  
karakter sayısını N yapar  
ospeed N çıktı hızını N olarak ayarlar
* rows N çekirdeğe uçbirimi N satırlık olarak bildirir
* size çekirdeğe uygun satır ve sütun sayısını gösterir  
speed hat hızını gösterir  
time N −icanon ile okuma zaman aşımını N/10 saniyeye ayarlar

Denetim ayarları:  
[−]clocal modem denetim sinyallerini geçersiz kılar  
[−]cread girdi alımına izin verir
* [−]crtscts RTS/CTS uzlaşmasını etkinleştirir  
csN karakter bit sayısını N olarak ayarlar,  
[N, 5..8 bit arasında]  
[−]cstopb her karakter için iki durma biti kullanılır  
(`−' ile bir)  
[−]hup son işlem tty'yi kapatırken kapatma  
(SIGHUP) sinyali gönderilir  
[−]hupcl [−]hup ile aynı  
[−]parenb çıktı için eşlik biti üretilir,  
girdi için eşlik biti beklenir  
[−]parodd tek eşlik biti kullanılır (`−' ile çift)

Girdi ayarları:  
[−]brkint kırma karakterleri kesme sinyali üretir  
[−]icrnl satırbaşı karakterini alt satıra geçme  
karakteri olarak yorumlar  
[−]ignbrk kırma karakterlerini yoksayar  
[−]igncr satırbaşı karakterlerini yoksayar  
[−]ignpar eşlik hataları olan karakterleri yoksayar
* [−]imaxbel girdi tamponu taştığında uyarı sesi üretir  
[−]inlcr alt satıra geçme karakterini satırbaşı  
karakteri olarak yorumlar  
[−]inpck girdi eşlik denetimini etkinleştirir  
[−]istrip girdi karakterlerinin yüksek (8.) bitini temizler
* [−]iuclc büyük harfleri küçük harf olarak yorumlar
* [−]ixany sadece başla karakteri değil herhangi bir karakter  
girdiyi başlatır  
[−]ixoff başla/dur karakterlerinin gönderimini etkinleştirir  
[−]ixon XON/XOFF akış denetimini etkinleştirir  
[−]parmrk eşlik hatalarını imler  
(255−0−karakter sıralamasıyla)  
[−]tandem [−]ixoff ile aynı

Çıktı ayarları:
* bsN geri silme tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* crN satır başı tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* ffN sayfa başı tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* nlN alt satıra geçiş tarzı gecikme, N [0..1] arasında
* [−]ocrnl satır başını alt satıra geçiş olarak yorumlar
* [−]ofdel 0 karakteri yerine dolgu için silme karakterini  
kullanır
* [−]ofill gecikmeler için zamanlama yapmak yerine dolgu  
karakterlerini kullanır
* [−]olcuc küçük harfleri büyük harf olarak yorumlar
* [−]onlcr alt satıra geçişi satır başı olarak yorumlar
* [−]onlret alt satıra geçiş karakteri satır başı yapar
* [−]onocr satır başı karakterini ilk karakter olarak basmaz  
[−]opost işlem sonrası çıktı
* tabN yatay sekme tarzı gecikme, N [0..3] arasında
* tabs tab0 ile aynı
* −tabs tab3 ile aynı
* vtN düşey sekme tarzı gecikme, N [0..1] arasında

Yerel ayarlar:  
[−]crterase silme karakterlerini gerisilme−boşluk−gerisilme  
olarak yansılar
* crtkill satırları echoprt ve echoe ayarlarına  
uygun olarak siler
* −crtkill satırları echoctl ve echok ayarlarına  
uygun olarak siler
* [−]ctlecho denetim karakterlerini şapkalı gösterim  
(`^c') ile yansılar  
[−]echo girdi karakterlerini yansılar
* [−]echoctl [−]ctlecho ile aynı  
[−]echoe [−]crterase ile aynı  
[−]echok karakteri sildikten sonra bir alt satıra  
geçiş yansılar
* [−]echoke [−]crtkill ile  
[−]echonl diğer karakterler yansılanmamış olsa bile  
alt satıra geçişi yansılar
* [−]echoprt geriye doğru silinmiş karakterleri `\' ve '/'  
arasında yansılar  
[−]icanon karakter, satır, sözcük silmeleri ve satır  
yenileme özel karakterlerini etkinleştirir  
[−]iexten POSIX olmayan özel karakterleri etkinleştirir  
[−]isig kesme, çıkış ve dondurma özel karakterlerini  
etkinleştirir  
[−]noflsh kesme ve çıkış özel karakterlerinden sonra  
güncellemeyi geçersiz kılar
* [−]prterase [−]echoprt ile aynı
* [−]tostop terminale yazmaya çalışan artalandaki işleri  
durdurur
* [−]xcase icanon ile, büyük harfleri `\' ile önceleyerek  
gösterir

Birleşik ayarlar:
* [−]LCASE [−]lcase ile aynı  
cbreak −icanon ile aynı  
−cbreak icanon ile aynı  
cooked brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig  
icanon eof ve eol karakterlerinin öntanımlı  
değerleri ile aynı  
−cooked raw ile aynı  
crt echoe echoctl echoke ile aynı  
dec echoe echoctl echoke −ixany intr ^c erase 0177  
kill ^u ile aynı
* [−]decctlq [−]ixany ile aynı  
ek karakter ve satır silme karakterlerinin öntanımlı  
değerleriyle aynı  
evenp parenb −parodd cs7 ile aynı  
−evenp −parenb cs8 ile aynı
* [−]lcase xcase iuclc olcuc ile aynı  
litout −parenb −istrip −opost cs8 ile aynı  
−litout parenb istrip opost cs7 ile aynı  
nl −icrnl −onlcr ile aynı  
−nl icrnl −inlcr −igncr onlcr −ocrnl −onlret ile aynı  
oddp parenb parodd cs7 ile aynı  
−oddp −parenb cs8 ile aynı  
[−]parity [−]evenp ile aynı  
pass8 −parenb −istrip cs8 ile aynı  
−pass8 parenb istrip cs7 ile aynı  
raw −ignbrk −brkint −ignpar −parmrk −inpck −istrip −inlcr  
−igncr −icrnl −ixon −ixoff −iuclc −ixany −imaxbel  
−opost −isig −icanon −xcase min 1 time 0 ile aynı  
−raw cooked ile aynı  
sane cread −ignbrk brkint −inlcr −igncr icrnl  
−ixoff −iuclc −ixany imaxbel opost −olcuc −ocrnl onlcr  
−onocr −onlret −ofill −ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0  
isig icanon iexten echo echoe echok −echonl −noflsh  
−xcase −tostop −echoprt echoctl echoke, tüm özel  
karakterlerin öntanımlı değerleriyle aynı.
Standart girdiye bağlı olan tty hattını yönetir. Argümansız çalıştırıldığında iletişim hızını, hat disiplinini, stty sane ayarından farklı ayarları gösterir. Ayarlarda krkt yazıldığı gibi ya da ^c, 0x37, 0177 ya da 127 olarak gösterilmiş bir karakter olabilir. ^− veya undef değerleri bu özel karakteri geçersiz kılar

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

stty komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve stty yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils stty

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006