Manpages

NAAM

stty - terminalkarakteristieken tonen of instellen

SAMENVATTING

stty [-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [INSTELLING]...
stty
[-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [-a|--all]
stty
[-F APPARAAT | --file=APPARAAT] [-g|--save]

BESCHRIJVING

Toont terminalkarakteristieken of stelt ze in.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-a
, --all

alle huidige instellingen in leesbare vorm tonen

-g, --save

alle huidige instellingen in herbruikbare vorm tonen

-F, --file=APPARAAT

te gebruiken apparaat in plaats van standaardinvoer

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

De optionele ’-’ voor een INSTELLING betekent negatie (oftewel ’niet-’). Niet-POSIX-instellingen zijn met een ’*’ gemarkeerd. Het hangt van het onderliggende systeem af welke instellingen beschikbaar zijn.

Speciale tekens:
* discard TEKEN

TEKEN schakelt het verwerpen van de uitvoer om

eof TEKEN

TEKEN zendt een einde van bestand (beëindigt de invoer)

eol TEKEN

TEKEN beëindigt de regel

* eol2 TEKEN

alternatief TEKEN voor regelbeëindiging

erase TEKEN

TEKEN verwijdert het laatst getypte teken

intr TEKEN

TEKEN zendt een interruptsignaal

kill TEKEN

TEKEN verwijdert de huidige regel

* lnext TEKEN

TEKEN voert het volgende teken aangehaald in

quit TEKEN

TEKEN zendt een QUIT-signaal

* rprnt TEKEN

TEKEN herschrijft de huidige regel

start TEKEN

TEKEN herstart de uitvoer als deze gestopt is

stop TEKEN

TEKEN stopt de uitvoer

susp TEKEN

TEKEN zendt een terminal-stopsignaal

* swtch TEKEN

TEKEN schakelt naar een andere shell-laag

* werase TEKEN

TEKEN verwijdert het laatst getypte woord

Speciale instellingen:

N

de in- en uitvoersnelheid op N bits per seconde zetten

* cols N

de kernel laten weten dat de terminal N kolommen heeft

* columns N

hetzelfde als cols N

* [-]drain

op verzending wachten vóór toepassen van instellingen (standaard aan)

ispeed N

de invoersnelheid op N zetten

* line N

lijnprotocol N gebruiken

min N

met -icanon, minimum voor complete leesopdracht is N tekens

ospeed N

de uitvoersnelheid op N zetten

* rows N

de kernel laten weten dat de terminal N rijen heeft

* size

het aantal rijen en kolommen volgens de kernel tonen

speed

de snelheid van de terminal tonen

time N

met -icanon, leestijdslimiet op N tiende seconde instellen

Besturingsinstellingen:
[-]clocal

modem-besturingssignalen uitschakelen

[-]cread

het ontvangen van invoer toestaan

* [-]crtscts

RTS/CTS-handshake inschakelen

csN

tekengrootte op N bits instellen; N in [5..8]

[-]cstopb

twee stopbits per teken gebruiken (één met ’-’)

[-]hup

’opgehangen’-signaal sturen wanneer laatste proces de TTY sluit

[-]hupcl

hetzelfde als [-]hup

[-]parenb

pariteitsbit in uitvoer genereren en in invoer verwachten

[-]parodd

oneven pariteit instellen (of even pariteit met ’-’)

* [-]cmspar

"stick"-pariteit (altijd aan of uit) gebruiken

Invoerinstellingen:
[-]brkint

een break veroorzaakt een interruptsignaal

[-]icrnl

CR-teken (naar regelbegin) omzetten in LF-teken (nieuweregel)

[-]ignbrk

break-tekens negeren

[-]igncr

CR-tekens negeren

[-]ignpar

tekens met een pariteitsfout negeren

* [-]imaxbel

piep geven en een volle invoerbuffer niet legen bij een teken

[-]inlcr

LF-teken (nieuweregel) omzetten in CR-teken (naar regelbegin)

[-]inpck

controle op invoerpariteit inschakelen

[-]istrip

hoogste bit (het achtste) van invoertekens nul maken

* [-]iutf8

aannemen dat invoertekens in UTF-8 gecodeerd zijn

* [-]iuclc

hoofdletters omzetten in kleine letters

* [-]ixany

elk teken de uitvoer laten herstarten, niet alleen startteken

[-]ixoff

het zenden van start-/stoptekens inschakelen

[-]ixon

XON/XOFF-besturing inschakelen

[-]parmrk

pariteitsfouten markeren (met een 255-0-tekencombinatie)

[-]tandem

hetzelfde als [-]ixoff

Uitvoerinstellingen:

* bsN

backspace-vertragingsstijl; N in [0..1]

* crN

’carriage return’-vertragingsstijl, N in [0..3]

* ffN

’form feed’-vertragingsstijl; N in [0..1]

* nlN

nieuweregel-vertragingsstijl; N in [0..1]

* [-]ocrnl

CR-teken (naar regelbegin) omzetten in LF-teken (nieuweregel)

* [-]ofdel

als opvulling DEL-tekens gebruiken in plaats van NUL-tekens

* [-]ofill

voor vertragingen opvultekens gebruiken in plaats van pauzes

* [-]olcuc

kleine letters omzetten in hoofdletters

* [-]onlcr

LF-teken (nieuweregel) omzetten in CR- + LF-tekens

* [-]onlret

’nieuweregel’ voert een ’naar regelbegin’ uit

* [-]onocr

geen ’naar regelbegin’ uitvoeren wanneer in de eerste kolom

[-]opost

uitvoer nabewerken

* tabN

vertragingsstijl voor horizontale tab; N in [0..3]

* tabs

hetzelfde als tab0

* -tabs

hetzelfde als tab3

* vtN

vertragingsstijl voor verticale tab; N in [0..1]

Lokale instellingen:
[-]crterase

erase-tekens echoën als backspace-spatie-backspace

* crtkill

gehele regel verwijderen via ’echoprt’ en ’echoe’

* -crtkill

gehele regel verwijderen via ’echoctl’ en ’echok’

* [-]ctlecho

stuurtekens in dakjesnotatie echoën (^c)

[-]echo

invoertekens echoën

* [-]echoctl

hetzelfde als [-]ctlecho

[-]echoe

hetzelfde als [-]crterase

[-]echok

een nieuweregel-teken echoën na een kill-teken

* [-]echoke

hetzelfde als [-]crtkill

[-]echonl

nieuweregel echoën zelfs als geen andere tekens worden geëchood

* [-]echoprt

verwijderde tekens achterwaarts echoën, tussen ’\’ en ’/’

* [-]extproc

"LINEMODE" inschakelen; nuttig bij zeer trage verbindingen

* [-]flusho

uitvoer verwerpen

[-]icanon

speciale tekens inschakelen: erase, kill, werase, rprnt

[-]iexten

niet-POSIX speciale tekens inschakelen

[-]isig

speciale tekens voor interrupt, quit, en suspend inschakelen

[-]noflsh

legen van buffer na interrupt of quit uitschakelen

* [-]prterase

hetzelfde als [-]echoprt

* [-]tostop

achtergrondtaken stoppen die naar de terminal willen schrijven

* [-]xcase

met ’icanon’: ’\’ voor kleine letter maakt hoofdletter

Combinatie-instellingen:
* [-]LCASE

hetzelfde als [-]lcase

cbreak

hetzelfde als -icanon

-cbreak

hetzelfde als icanon

cooked

hetzelfde als ’brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig

-cooked

hetzelfde als raw

crt

hetzelfde als echoe echoctl echoke

dec

hetzelfde als ’echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

* [-]decctlq

hetzelfde als [-]ixany

ek

de erase- en kill-tekens op hun standaardwaarden zetten

evenp

hetzelfde als parenb -parodd cs7

-evenp

hetzelfde als -parenb cs8

* [-]lcase

hetzelfde als xcase iuclc olcuc

litout

hetzelfde als -parenb -istrip -opost cs8

-litout

hetzelfde als parenb istrip opost cs7

nl

hetzelfde als -icrnl -onlcr

-nl

hetzelfde als icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

oddp

hetzelfde als parenb parodd cs7

-oddp

hetzelfde als -parenb cs8

[-]parity

hetzelfde als [-]evenp

pass8

hetzelfde als -parenb -istrip cs8

-pass8

hetzelfde als ’parenb istrip cs7’

raw

hetzelfde als -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -icanon -opost -isig -iuclc -ixany -imaxbel -xcase min 1 time 0

-raw

hetzelfde als ’cooked’

sane

hetzelfde als cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -ixoff -iutf8 -iuclc -ixany imaxbel -xcase -olcuc -ocrnl opost -ofill onlcr -onocr -onlret nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig -tostop -ofdel -echoprt echoctl echoke -extproc -flusho, met alle speciale tekens op hun standaardwaarden

Bestuurt de TTY die met standaardinvoer verbonden is. Zonder argumenten worden baudrate, lijnprotocol, en afwijkingen van ’stty sane’ getoond. Bij instellingen wordt TEKEN letterlijk gebruikt, of gecodeerd als in ^c, 0x37, 0177 of 127; de speciale waarden ’^-’ of ’undef’ kunnen gebruikt worden om speciale tekens inactief te maken.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/stty>;
of lokaal via: info '(coreutils) stty invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.