Manpages

JMÉNO

intro − Úvod do knihovních funkcí

POPIS

Tato kapitolka popisuje všechny knihovní funkce kromě těch, které byly popsány v kapitole 2 (volání jádra). V této kapitolce jsou různé skupiny funkcí, které jsou odlišeny písmenem, které je přidáno za číslo kapitolky:

(3C)

Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou obsaženy v standardní knihovně jazyka C, která je standardně používána kompilátorem cc(1)

(3S)

Tyto funkce jsou součástí knihovny stdio(3S). Jsou obsaženy ve standardní knihovně jazyka C - libc.

(3M)

Tyto funkce jsou obsaženy v matematické knihovně libm. Tato knihovna je standardně používána překladačem f77(1). Kompilátor jazyka C cc(1) potřebuje pro její použití volbu −lm.

(3F)

Tyto funkce jsou součástí knihovny jazyka FORTRAN - libF77. Chcete-li ji použít, nemusíte použít žádný speciální přepínač.

(3X)

Různé jiné knihovní funkce. Manuálové stránky obsahují i jména knihoven v nichž jsou obsaženy.

AUTOŘI

Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS