Manpages

İSİM

chown − dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir

KULLANIM

chown [seçenek]... sahip[:[grup]... dosya...
chown
[seçenek]... −−reference=örnek−dosya dosya...

AÇIKLAMA

Bu kılavuz, chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chown, belirtilen her bir dosya için kullanıcı ve/veya grup sahipliğini, seçenek olmayan ilk argümana göre, değiştirir. Şöyleki: Şayet, sadece bir kullanıcı adı veya sayısal kullanıcı kimliği belirtilmişse, kullanıcı belirtilen dosyaların sahibi olur ve dosya grubu değişmez. Şayet kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya bir nokta ile ayrılmış grup ismi (veya sayısal grup kimliği) varsa, grubun sahipliği de değişir. Buradaki önemli nokta, kullanıcı ismi ve grup ismi arasında boşluk olmaması gerektiğidir. Kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya nokta var fakat grup ismi yok ise; kullancı dosyanın sahibi olur ve dosya grubu, kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. Nokta veya iki nokta üstüste ve grup adı belirtilmiş ama kullanıcı adı belirtilmemişse, sadece dosya grubu değiştirilir. Bu durumda; chown, chgrp'un yaptığını yapar. Sadece ikinokta imi varsa ya da sahip:grup terimi hiç verilmemişse, dosya sahipliğinde bir değişiklik yapılmaz.

SEÇENEKLER

Her bir dosya'nın sahip ve/veya grubunu sahip ve/veya grup olarak değiştirir. −−reference seçeneği ile dosya'nın sahip ve grubu örnek−dosya'nınkilerle aynı yapılır.
−c
, −−changes

Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında −−verbose gibidir.

−−dereference

Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini etkiler.

−h, −−no−dereference

Sembolik bağları etkiler, sembolik bağların hedefi olan dosyaları etkilemez (sembolik bağların sahiplerinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

−−from=şimdiki_sahip:şimdiki_grup

Sadece şimdiki kullanıcı ve/veya grup isimlerinin burada tanımlananlar ile eşleştiği durumlarda; belirtilen dosyanın sahibi ve/veya grubunu değiştirir. Bir sahip ya da grupla eşleşmenin gerekli olmadığı durumlarda gerekli olmayan özellik belirtilmeyebilir.

−−no−preserve−root

`/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlı)

−−preserve−root

`/' üzerinde ardışık işlem yapılamaz.

−f, −−silent, −−quiet

Pekçok hatayı görmezden gelir.

−−reference=örnek−dosya

sahip:grup yerine örnek−dosya'nın sahibi ve grubu kullanılır.

−R, −−recursive

Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

−v, −−verbose

İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

Aşağıdaki seçenekler −R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası belirtilmişse sonuncusu etkili olur.

−H

Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil bağın hedefine uygulanır.

−L

bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

−P

İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine değil (öntanımlı)

−−help

Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Sahip belirtilmemişse, sahiplik değiştirilmez. Grup belirtilmemişse dosya grubu değiştirilmez ama grup isminden sonra bir ':' varsa, dosyanın grubu kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. sahip ve grup birer isim olabileceği gibi birer sayısal değer de olabilir.

ÖRNEKLER

chown root /u

/u dizininin sahibini root olarak değiştirir.

chown root:staff /u

Benzer şekilde, fakat bu sefer grup da staff olarak değiştirilir.

chown −hR root /u

/u dizini ve altındaki dosyaların sahibi root yapılır.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

chown(2)

chown komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve chown yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils chown

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

Kasım 2006'da güncellenmiştir.