Manpages

NAAM

chown - eigenaar en groep van bestanden veranderen

SAMENVATTING

chown [OPTIE]... [EIGENAAR][:[GROEP]] BESTAND...
chown
[OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

This manual page documents the GNU version of chown. chown changes the user and/or group ownership of each given file. If only an owner (a user name or numeric user ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files’ group is not changed. If the owner is followed by a colon and a group name (or numeric group ID), with no spaces between them, the group ownership of the files is changed as well. If a colon but no group name follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that user’s login group. If the colon and group are given, but the owner is omitted, only the group of the files is changed; in this case, chown performs the same function as chgrp. If only a colon is given, or if the entire operand is empty, neither the owner nor the group is changed.

OPTIES

De eigenaar en/of groep van elk gegeven BESTAND veranderen naar de gegevenEIGENAAR en/of GROEP, of naar de eigenaar en groep van REFERENTIEBESTAND.
-c
, --changes

een melding geven voor elk veranderd bestand

-f, --silent, --quiet

de meeste foutmeldingen onderdrukken

-v, --verbose

een melding geven voor elk gezien bestand

--dereference

niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)

-h, --no-dereference

de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar de eigenaar van een symbolische koppeling veranderd kan worden)

--from=HUIDIGE_EIGENAAR:HUIDIGE_GROEP

eigenaar en/of groep van een bestand alleen wijzigen als huidige eigenaar en groep overeenkomen met de hier gegeven; één van de elementen mag weggelaten worden, een overeenkomst daarmee is dan niet vereist

--no-preserve-root

’/’ niet speciaal behandelen (standaard)

--preserve-root

op ’/’ niet recursief werken

--reference=RFBSTND

use RFILE’s owner and group rather than specifying OWNER:GROUP values

-R, --recursive

bestanden en mappen recursief behandelen

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappenhiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

-H

als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen

-L

elke symbolische koppeling naar een map volgen

-P

symbolische koppelingen niet volgen (standaard)

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als EIGENAAR ontbreekt, blijft deze onveranderd. Als GROEP ontbreekt, blijft deze onveranderd, tenzij met een ’:’ na een symbolische EIGENAAR impliciet de inloggroep gegeven is. Verder mogen EIGENAAR en GROEP zowel numeriek als symbolisch zijn.

VOORBEELDEN

chown root /w

Verandert de eigenaar van /w naar "root".

chown root:team /w

Idem, maar verandert ook de groep naar "team".

chown -hR root /u

Verandert de eigenaar van /w en subbestanden naar "root".

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chown(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chown>;
of lokaal via: info '(coreutils) chown invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.