Manpages

NÉV

chown − fájlok felhasználói és csoport tulajdonosának megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

chown [options] user[:group] file...

POSIX opciók: [−R] [−−]

GNU opciók (legrövidebb forma): [−cfhvR] [−−dereference] [−−reference=rfile] [−−help] [−−version] [−−]

LEÍRÁS

A chown a felhasználói és/vagy csoport tulajdonost változtatja meg a megadott fájlokra, az első nem-opció paraméter szerint, amelyet a következőképpen értelmez: ha csak a felhasználói név (vagy az ennek megfelelő számmal reprezentált azonosító) van megadva, akkor ez a felhasználó lesz a fájlok tulajdonosa, de a csoport tulajdonos nem változik. Ha a felhasználói nevet egy kettősponttal vagy ponttal elválasztva egy csoportnév követi (vagy a neki megfelelő számmal reprezentált azonosító) és közöttük nincs szóköz, akkor a csoport tulajdonos is megváltozik.

GNU RÉSZLETEK

A GNU verzió megengedi a pont használatát a kettőspont helyett (a BSD-t követve). [Ezt a POSIX nem engedte meg, mivel a pont egy szabályos karakter egy felhasználói névben]. Ha a felhasználói nevet egy pont vagy kettőspont követi, de csoportnév nem, a felhasználó válik a fájlok tulajdonosává és a felhasználó csoportja lesz a fájl csoport tulajdonosa. Amennyiben egy pont vagy kettőspont, és a csoport van megadva, de a felhasználó nem, akkor csak a csoport tulajdonos változik; ekkor a chown a chgrp paranccsal egyenértékű.

POSIX OPCIÓK

−R

Rekurzívan változtatja meg a könytárak és tartalmuk tulajdonosát.

−−

Opciólista lezárása.

GNU OPCIÓK

−c, −−changes Kiírja azoknak a fájloknak a neveit, amelyek tulajdonosai megváltoztak.
−f, −−silent, −−quiet

Nem ír ki hibaüzenetet abban az esetben, ha egy fájl tulajdonosait nem tudja megváltoztatni.

−h, −−no−dereference

Magukon a szimbolikus linkeken végez műveletet ahelyett, amire mutatnak. Csak akkor használható, ha a lchown rendszerhívás létezik.

−v, −−verbose

Kiírja a fájlok neveit, amelyek tulajdonosait megpróbálja megváltoztatni.

−R, −−recursive

Rekurzívan keresi a fájlokat a könyvtárakban.

−−dereference

A szimbolikus link által mutatott fájl tulajdonosát változtatja meg ahelyett, hogy magát a linket manipulálná. (Újdonság a fileutils-4.0 csomagban.)

−−reference= rfile

(Újdonság a fileutils 4.0 csomagban.) A file tulajdonosát az rfile −lal megegyezőre állítja.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

−−help

Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−version

Kiírja a program verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

−−

Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A LANG, LC_ALL, LC_CTYPE és LC_MESSAGES változók a szokásos jelentéssel bírnak.

MEGFELELÉS

A POSIX 1003.2 nem engedi meg a pont, mint elválasztó jel használatát a felhasználói és a csoportnév között.

MEGJEGYZÉSEK

Ez a kézikönyvoldal a chown azon verzióját írja le, amely a file- utils-4.0 csomagban található; más változatok némileg eltérhetnek. Javításokat, bővítéseket a <aeb [AT] cwi.nl> címre lehet küldeni (angolul). A programhibákat (szintén angolul) a <fileutils-bugs [AT] gnu.edu> címre lehet jelenteni.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kulcsár Gábor <medve [AT] iku.hu>
Magyari Miklós <magyari [AT] freemail.hu>