Manpages

NAZWA

null, zero - czarna dziura

OPIS

Dane zapisywane do plików specjalnych /dev/null lub /dev/zero przepadają.

Odczyt z /dev/null zawsze zwraca znak końca pliku (np. read(2) zwraca 0), podczas gdy odczyt z pliku /dev/zero zawsze zwraca zero (znaki "\0").

Urządzenia te tworzy się zazwyczaj poleceniami:

mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

PLIKI

/dev/null
/dev/zero

UWAGI

Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.

Od Linuksa Linux 2.6.31, odczyty z /dev/zero można przerwać sygnałami (tę zmianę dokonano aby pomóc w przypadku znacznych opóźnień przy dużych odczytach z /dev/zero).

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1), full(4)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder [AT] amg.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.