Manpages

JMÉNO

null, zero − "propadliště" dat

POPIS

Data zapsaná do speciálních souborů null nebo zero jsou zničena.

Čtení ze speciálního souboru null vždy vrací konec souboru, čtení ze speciálního souboru zero vždy vrací znaky \0.

null a zero jsou vytvářeny takto:

mknod −m 666 /dev/null c 1 3
mknod −m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

SOUBORY

/dev/null
/dev/zero

POZNÁMKY

Nejsou−li tyto speciální soubory čitelné nebo zapisovatelné pro všechny uživatele, mnoho programů nefunguje tak, jak by mělo.

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), full(4)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man−pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man−pages/.