Manpages

NAME

xfce4-terminal − Емулятор терміналу для Xfce

Синопсис

xfce4−terminal [ОПЦІЇ...]

Опис

xfce4−terminal всі знають як емулятор терміналу для X, часто також говорять просто "термінал" або "шелл". Він такий самий як старомодний текстовий інтерфейс, але також може ділити екран з будь−якою графічною програмою. Користувачі WIndows можуть бути вже знайомі з командною стрічкою MS−DOS, яка має аналогічні функції, пропонуючи командну стрічку DOS для Windows, однак потрібно зазначити, що інтерфейс командної стрічки UNIX пропонує набагато більші можливості і простоту використання, ніж DOS."

xfce4−terminal емулює програму xterm, розроблену через X Consortium. В свою чергу xterm емулює термінал DEC VT102 і також підтримує escape−комбінації клавіш терміналу DEC VT220. Escape−комбінації клавіш − це послідовність символів, що починаються з символа Esc. xfce4−terminal розуміє всі комбінації, які використовуються терміналами VT102 та VT220 для таких функцій, як позиціювання курсора і очищення екрану.

Опції

Коротко про опції
Тут є опис всіх опцій, погрупованих по типу. Пояснення містяться в наступному розділі.

Загальні опції

−h, −−help; −V, −−version; −−disable−server; −−default−display=дисплей; −−default−working−directory=тека

Вікно або роздільники вкладок

−−tab; −−window

Опції вкладки

−x, −−execute; −e, −−command=команда; −−working−directory=тека; −T, −−title=назва; −H, −−hold

Опції вікна

−−display=дисплей; −−drop−down; −−geometry=геометрія; −−role=роль; −−startup−id=стрічка; −I, −−icon=іконка; −−fullscreen; −−maximize; −−minimize; −−show−menubar, −−hide−menubar; −−show−borders, −−hide−borders; −−show−toolbar, −−hide−toolbar −−show−scrollbar, −−hide−scrollbar

Загальні опції
−h
, −−help

Список різних опцій командної стрічки, що підтримуються xfce4−terminal і вийти

−V, −−version

Показати інформацію про версію і вийти

−−disable−server

Не реєструвати з D−BUS сесією

−−color−table

Показує коди кольорів

−−default−display=дисплей

Типовий дисплей X для використання.

−−default−working−directory=тека

Встановити параметр directory як типову робочу теку для терміналу

Вікно або роздільники вкладок
−−tab

Відкрити нову вкладку в останньо визначеному вікні; можна вказати більше ніж одну з цих опцій.

Якщо викорстати це як перший параметр, без розділювачів −−window, тоді останнє вікно буде ще раз використане.

−−window

Відкрити нове вікно що містить одну вкладку; можна вказати більше ніж одну з цих опцій.

Опції вкладки
−x
, −−execute

Запустити нагадування командної стрічки всередині терміналу

−e, −−command=команда

Запустити команду всередині терміналу

−−working−directory=тека

Встановити параметр directory як робочу теку для терміналу

−T, −−title=назва

Встановлення title як початкової назви вікна терміналу

−H, −−hold

Не закривати вікно терміналу після закінчення дочірнього процесу

Опції вікна
−−display=
дисплей

Дисплей X для використання з останньо вказаним вікном.

−−drop−down

Will start the window in drop−down mode (also called a Quake−style terminal). This will only apply to the first window started with this option. It is advised to bind this to a shortcut in the keyboard preferences.

−−geometry=геометрія

Налаштувати розміри останнього вказаного вікна до геометрії. Прочитайте X(7) для отримання більше інформації, як вказувати розміри вікон.

−−role=роль

Задати роль останнього вказаного вікна. Застосовується тільки до одного вікна і може бути вказано відразу для кожного вікна, яке Ви створюєте з командної стрічки. В основному використовується для управління сесіями xfce4−terminal

−−startup−id=стрічка

Показує ідентифікатор запуску востаннє вказаного вікна. Використовується для передачі ідентифікатора запуску для сервісу D−BUS.

−I, −−icon=іконка

Встановити іконку терміналу як назву іконки або файлу

−−fullscreen

Встановлює повноекранний режим для востаннє вказаного вікна; застосовується тільки до одного вікна; можна застосувати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

−−maximize

Встановлює максимізований режим для востаннє вказаного вікна; застосовується тільки до одного вікна; можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

−−minimize

Set the last−specified window into minimized mode; applies to only one window; can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−menubar

Включає панель меню для востаннє вказаного вікна. Можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

−−hide−menubar

Виключає панель для востаннє вказаного вікна. Можна вказати відразу для кожного вікна, яке Ви створите з командної стрічки.

−−show−borders

Включає обрамлення вікна для востаннє вказаного вікна. Застосовується тільки до одного вікна. Можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

−−hide−borders

Виключає обрамлення вікна для востаннє вказаного вікна. Застосовується тільки до одного вікна. Можна вказати воднораз для кожного вікна, яке Ви створюєте з командного рядка.

−−show−toolbar

Turn on the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−toolbar

Turn off the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−scrollbar

Turn on the scrollbar for the last−specified window. Scrollbar position is taken from the settings; if position is None, the default position is Right side. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−scrollbar

Turn off the scrollbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−font=font

Set the terminal font.

−−zoom=zoom

Set the zoom level: the font size will be multiplied by this level. The range is from −7 to 7, default is 0. Each step multiplies the size by 1.2, i.e. level 7 is 3.5831808 (1.2^7) times larger than the default size.

Приклади

xfce4−terminal −−geometry 80x40 −−command mutt −−tab −−command mc

Відкриває нове вікно терміналу з розміром 80 колонок і 40 рядками і двома вкладками в ньому, де в першій вкладці запускається команда mutt, а в другій команда mc.

Середовище

xfce4−terminal uses the Basedir Specification as defined on Freedesktop.org [1] to locate its data and configuration files. This means that file locations will be specified as a path relative to the directories described in the specification.

${XDG_CONFIG_HOME}

перша базова тека для пошуку конфігураційних файлів. Типово встановлено ~/.config/.

${XDG_CONFIG_DIRS}

Двокрапка розділяє список базових тек, що містять дані конфігурації. По замовчуванню програма спочатку шукає в ${sysconfdir}/xdg/. Значення ${sysconfdir} залежить від того способу створення програми і часто може бути /etc/ для бінарних пакунків.

${XDG_DATA_HOME}

Коренева тека для всіх специфічних файлів користувача. Типово встановлено ~/.local/share/.

${XDG_DATA_DIRS}

Список тек з налаштуваннями, відносно яких будуть шукатися файли даних на додаток до базової теки ${XDG_DATA_HOME}. Теки в списку повинні бути відділені двокрапкою.

Файли

${XDG_CONFIG_DIRS}/xfce4/terminal/terminalrc

Це є місце знаходження файлу конфігурації, що містить налаштування, які контролюють вигляд програми xfce4−terminal.

Гляньте також

bash(1), X(7)

AUTHORS

Igor Zakharov <f2404 [AT] yandex.ru>

Розробник

Nick Schermer <nick [AT] xfce.org>

Розробник

Benedikt Meurer <benny [AT] xfce.org>
Розробник програми, ос−циляції, Розробка системи,

Розробник

NOTES

1.

Freedesktop.org

http://freedesktop.org/