Manpages

NAME

xfce4-terminal − Опонашавач Терминала за Икс

Садржај

xfce4−terminal [МОГУЋНОСТ...]

Опис

xfce4−terminal је познат као опонашавач терминала за Икс, често називан као терминал, или љуска. Он омогућује замену за старомодни екран са текстом на Вашем радном простору, али такав да лако може делити екран са другим графичким програмима. Корисници Прозора могу бити већ упознати са МС−ДОС упитним прибором, који има одговарајућу улогу обезбеђивања ДОС наредбене линије под Прозорима, иако би требали напоменути да је УНИКС СНЛ моћнија и лакша за употребу него што је нуди ДОС.

xfce4−terminal опонаша програм икстерм развијен од стране Икс удружења. Са друге стране, икстерм опонаша DEC VT102 терминал и такође подржава DEC VT220 излазне низове. Излазни низови су низови знакова који почињу са Изл знаком. xfce4−terminal прихвата све излазне низове које користе VT102 и VT220 терминали за улогу излазног низа лап што је положај показивача и чишћење екрана.

Могућности

Збир могућности
Овде је збир свих могућности, здружених по врсти. Објашњења су у наредним одељцима.

Опште могућности

−h, −−help; −V, −−version; −−disable−server; −−color−table; −−default−display=приказ; −−default−working−directory=фасцикла

Одвајачи прозора или језичака

−−tab; −−window

Могућности језичка

−x, −−execute; −e, −−command=наредба; −−working−directory=фасцикла; −T, −−title=наслов; −H, −−hold

Могућности прозора

−−display=приказ; −−drop−down; −−geometry=размера; −−role=улога; −−startup−id=ниска; −I, −−icon=икона; −−fullscreen; −−maximize; −−minimize; −−show−menubar, −−hide−menubar; −−show−borders, −−hide−borders; −−show−toolbar, −−hide−toolbar −−show−scrollbar, −−hide−scrollbar

Опште могућности
−h
, −−help

Излистај различите могућности наредбене линије подржане од xfce4−terminal и изађи

−V, −−version

Исписује податке о издању и излази

−−disable−server

Не пријављуј на сабирницу порука Д−сабирнице сесије

−−color−table

Приказује шифре боје

−−default−display=приказ

Подразумевани Икс приказ за употребу.

−−default−working−directory=фасцикла

Поставља директоријум као основни радни директоријум за терминал

Одвајачи прозора или језичака
−−tab

Отвара нови језичак у последњем одређеном прозору; више од једне оваквих могућности може бити обезбеђено.

Ако користите ово као прву могућност, без −−window раздвајача, последњи прозор ће бити поново коришћен.

−−window

Отвара нови прозор који садржи један језичак; Више од једне оваквих могућности може бити обезбеђено.

Могућности језичка
−x
, −−execute

Извршава подсетник наредбене линије унутар терминала

−e, −−command=наредба

Извршава наредбу унутар терминала

−−working−directory=фасцикла

Поставља директоријум као радну фасциклу терминала

−T, −−title=наслов

Поставља наслов за почетни наслов прозора терминала

−H, −−hold

Узрокује да терминал остане при руци након завршетка наредбе

Могућности прозора
−−display=
приказ

Икс приказ за употребу за последње изабрани прозор.

−−drop−down

Will start the window in drop−down mode (also called a Quake−style terminal). This will only apply to the first window started with this option. It is advised to bind this to a shortcut in the keyboard preferences.

−−geometry=размера

Поставља размеру последњем изабраном прозору на размеру. Прочитајте X(7) за више података о томе како одредити размере прозора.

−−role=улога

Поставља улогу прозора последњем одређеном прозору на role. Примењује се само на један прозор и може бити одређено једном за сваки прозор који образујете из наредбене линије. role је јединствена одредница за прозор која се користи за повраћај сесије.

−−startup−id=ниска

Одређује лб обавештења о покретању за последњи покренути прозор. Користи се изнутра да проследи лб обавештења о покретању при употреби услуге Д−сабирнице.

−I, −−icon=икона

Поставља икону терминала као име иконе или датотеке.

−−fullscreen

Поставља задњи одређен прозор у стање увећаности; односи се само на један прозор; може бити одређено једном за сваки од прозора који образујете наредбеном линијом.

−−maximize

Поставља задњи одређен прозор у стање увећаности; односи се само на један прозор; може бити одређено једном за сваки од прозора који образујете наредбеном линијом.

−−minimize

Set the last−specified window into minimized mode; applies to only one window; can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−menubar

Искључује украсе прозора за последњи одређени прозор. Односи се само наједан прозор. може бити одређено једном за сваки од прозора који покренете наредбеном линијом.

−−hide−menubar

Искључује траку изборника за задњи одређени прозор. Може бити одређено једном за сваки од прозора које покрећете наредбеном линијом.

−−show−borders

Укључује украсе прозора за последњи одређени прозор. Односи се само наједан прозор. Може бити одређено једном за сваки од прозора који покренете наредбеном линијом.

−−hide−borders

Искључује украшавање прозора за задњи одређени прозор.Односи се само на један прозор. Може бити одређено једном за сваки од прозора које покренете наредбеном линијом.

−−show−toolbar

Turn on the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−toolbar

Turn off the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−scrollbar

Turn on the scrollbar for the last−specified window. Scrollbar position is taken from the settings; if position is None, the default position is Right side. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−scrollbar

Turn off the scrollbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−font=font

Set the terminal font.

−−zoom=zoom

Set the zoom level: the font size will be multiplied by this level. The range is from −7 to 7, default is 0. Each step multiplies the size by 1.2, i.e. level 7 is 3.5831808 (1.2^7) times larger than the default size.

Примери

xfce4−terminal −−geometry 80x40 −−command mutt −−tab −−command mc

Отвара нови прозор терминала са размером 80 стубаца и 40 редова и два језичка у њему, где је у првом језичку покренут mutt, а у другом покренут mc.

Окружење

xfce4−terminal uses the Basedir Specification as defined on Freedesktop.org [1] to locate its data and configuration files. This means that file locations will be specified as a path relative to the directories described in the specification.

${XDG_CONFIG_HOME}

Основна фасцикла која ће бити прегледана за датотекама поставки. Подразумевано је подешена у ~/.config/.

${XDG_CONFIG_DIRS}

Списак основних фасцикли раздвојен двотачкама који садржи датотеке поставки. Подразумевано ће програми прегледати ${sysconfdir}/xdg/. Вредност у ${sysconfdir} зависи од тога како је програм изграђен и често ће бити у /etc/ за бинарне пакете.

${XDG_DATA_HOME}

Корен свих кориснички одређених датотека. Подразумевано је подешен као ~/.local/share/.

${XDG_DATA_DIRS}

Скуп жељеног уређења основних фасцикли по којима би се требале претраживати датотеке, као додатак ${XDG_DATA_HOME} основној фасцикли. Фасцикле се требају одвајати тачком и запетом.

Датотеке

${XDG_CONFIG_DIRS}/xfce4/terminal/terminalrc

Ово је путања датотеке поставки које укључују поставке које управљају изгледом и осећејем xfce4−terminal.

Видети такође:

bash(1), X(7)

AUTHORS

Igor Zakharov <f2404 [AT] yandex.ru>

Развијач

Nick Schermer <nick [AT] xfce.org>

Развијач

Benedikt Meurer <benny [AT] xfce.org>
Програмски развијач, ос−цилација, Развој система,

Развијач

NOTES

1.

Freedesktop.org

http://freedesktop.org/