Manpages

NAME

xfce4-terminal − En terminalemulator til X

INDHOLDSFORTEGENELSE

xfce4−terminal [TILVALG...]

BESKRIVELSE

xfce4−terminal er en terminalemulator til X, ofte kaldet terminal eller skal. Den tilbyder funktioner tilsvarende den gammeldags tekstskærm på dit skrivebord, men kan sagtens dele skærmen med andre grafiske programmer. Windowsbrugere er måske allerede bekendt med programmet MS−DOS−kommandoprompt, som tilbyder en DOS−kommandolinje under Windows, dog skal det siges at CLI under UNIX tilbyder langt større funktionalitet og brugervenlighed end DOS gør.

xfce4−terminal emulerer xterm−programmet, udviklet af X Consortium. Til gengæld emulerer xterm−programmet terminalen DEC VT102 og understøtter også escape−sekvenserne fra DEC VT220'eren. En escape−sekvens er en serie af tegn der starter med Esc−tegnet. xfce4−terminal accepterer alle de escape−sekvenser som terminalerne VT102 og VT220 bruger som funktioner, så som placering af markøren og rydning af skærmen.

INDSTILLINGER

Indstillingsoversigt
Her er en oversigt over alle tilvalg, grupperet efter type. Forklaringer findes i de følgende sektioner.

Generelle indstillinger

−h, −−help; −V, −−version; −−disable−server; −−color−table; −−default−display=skærm; −−default−working−directory=mappe

Vindues− eller fanebladsadskillere

−−tab; −−window

Fanebladsindstillinger

−x, −−execute; −e, −−command=command; −−working−directory=mappe; −T, −−title=title; −H, −−hold

Indstillinger til vindue

−−display=skærm; −−drop−down; −−geometry=geometri; −−role=rolle; −−startup−id=streng; −I, −−icon=ikon; −−fullscreen; −−maximize; −−minimize; −−show−menubar, −−hide−menubar; −−show−borders, −−hide−borders; −−show−toolbar, −−hide−toolbar −−show−scrollbar, −−hide−scrollbar

Generelle indstillinger
−h
, −−help

Viser de forskellige kommandolinjetilvalg understøttet af xfce4−terminal og afslutter

−V, −−version

Viser versionsinformation og afslutter

−−disable−server

Registrér ikke med D−BUS−sessionsbeskedbussen

−−color−table

Echo the color codes

−−default−display=skærm

Brug som standard X−skærm.

−−default−working−directory=mappe

Indstil directory som standardarbejdsmappen for terminalen

Vindues− eller fanebladsadskillere
−−tab

Åbn et nyt faneblad i det sidst specificerede vindue. Mere end ét af disse tilvalg kan bruges.

If you use this as the first option, without −−window separators, the last window will be re−used.

−−window

Åbn et nyt vindue der indeholder ét faneblad. Mere end ét af disse tilvalg kan bruges.

Fanebladsindstillinger
−x
, −−execute

Udfør resten af kommandolinjen inden i terminalen

−e, −−command=command

Udfør kommando inde i terminalen

−−working−directory=mappe

Indstil mappe som arbejdsmappen for terminalen

−T, −−title=title

Indstil titel som indledende vinduestitel i terminalen

−H, −−hold

Gør at terminalen holdes åben efter at den underliggende kommando er udført

Indstillinger til vindue
−−display=
skærm

X−skærm som bruges til det sidst definerede vindue.

−−drop−down

Will start the window in drop−down mode (also called a Quake−style terminal). This will only apply to the first window started with this option. It is advised to bind this to a shortcut in the keyboard preferences.

−−geometry=geometri

Indstil geometrien af det sidst specificerede vindue til geometry. Læs X(7) for flere detaljer om hvordan man skal angive vinduesgeometri.

−−role=rolle

Sets the window role of the last−specified window to role. Applies to only one window and can be specified once for each window you create from the command line. The role is a unique identifier for the window to be used when restoring a session.

−−startup−id=streng

Angiv id'et for opstartsnotifikation for det sidste specificerede vindue. Brugt internt til at videresende opstartsnotifikation−id'et, ved brug af D−BUS−tjenesten.

−I, −−icon=ikon

Indstil terminalens ikon som et ikon− eller filnavn.

−−fullscreen

Indstil det sidst specificerede vindue, til fuldskærmstilstand; det gælder kun for et vindue; kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−maximize

Indstil det sidst specificerede vindue, til maksimeret tilstand; det gælder kun for et vindue; kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−minimize

Set the last−specified window into minimized mode; applies to only one window; can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−menubar

Slå menulinjen til for det sidst specificerede vindue.. Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−hide−menubar

Slå menulinjen til for det sidst angivne vindue.. Det kan angives én gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−show−borders

Slå vinduesdekorationer til, for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et vindue. Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−hide−borders

Slå vinduesdekorationer fra, for det sidst specificerede vindue. Gælder kun for et vindue. Det kan specificeres en gang for hvert vindue, du opretter fra kommandolinjen.

−−show−toolbar

Turn on the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−toolbar

Turn off the toolbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−show−scrollbar

Turn on the scrollbar for the last−specified window. Scrollbar position is taken from the settings; if position is None, the default position is Right side. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−hide−scrollbar

Turn off the scrollbar for the last−specified window. Applies to only one window. Can be specified once for each window you create from the command line.

−−font=font

Set the terminal font.

−−zoom=zoom

Set the zoom level: the font size will be multiplied by this level. The range is from −7 to 7, default is 0. Each step multiplies the size by 1.2, i.e. level 7 is 3.5831808 (1.2^7) times larger than the default size.

EKSEMPLER

xfce4−terminal −−geometry 80x40 −−command mutt −−tab −−command mc

Åbner et nyt terminalvindue med geometri 80 kollonner og 40 rækker og to faneblade , Hvor det første faneblad kører mutt og det andet faneblad kører mc.

MILJø

xfce4−terminal uses the Basedir Specification as defined on Freedesktop.org [1] to locate its data and configuration files. This means that file locations will be specified as a path relative to the directories described in the specification.

${XDG_CONFIG_HOME}

Den første basale mappe til at lede efter indstillingsfiler. Som standard er denne indstillet til ~/.config/.

${XDG_CONFIG_DIRS}

En kolonsepareret liste af basismapper der indeholder indstillingsdata. Som standard vil programmet lede i ${sysconfdir}/xdg/. Værdien på ${sysconfdir}, afhænger hvordan programmet blev bygget og vil ofte være /etc/ for binære pakker.

${XDG_DATA_HOME}

Roden for alle brugerspecikke datafiler. Som standard er denne indstillet til ~/.local/share/.

${XDG_DATA_DIRS}

En række indstillingssortereret basismapper, relativ til hvilke datafiler der skal søges efter, udover basismappen ${XDG_DATA_DIRS}. Mapper skal separeres med en kolon.

FILER

${XDG_CONFIG_DIRS}/xfce4/terminal/terminalrc

Dette er placeringen af indstillingsfilerne, der inkluderer de indstillinger, der styrer udseendet og fornemmelsen i xfce4−terminal.

LæS OGSå

bash(1), X(7)

AUTHORS

Igor Zakharov <f2404 [AT] yandex.ru>

Udvikler

Nick Schermer <nick [AT] xfce.org>

Udvikler

Benedikt Meurer <benny [AT] xfce.org>
Softwareudvikler, os−cillation, Systemudvikling,

Udvikler

NOTES

1.

Freedesktop.org

http://freedesktop.org/