Manpages

NAAM

mknod - make block or character special files

SAMENVATTING

mknod [OPTIE]... NAAM TYPE [HOOFDNUMMER SUBNUMMER]

BESCHRIJVING

Maakt het speciale bestand NAAM aan van het gegeven TYPE.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-m
, --mode=MODUS

in te stellen rechten (zie ’chmod’), i.p.v. ’a=rw - umask’

-Z

de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen

--context[=CNTXT]

like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Zowel HOOFD- als SUBNUMMER moeten gegeven worden wanneer TYPE ’b’, ’c’ of ’u’ is, en weggelaten als TYPE ’p’ is. Als HOOFD- of SUBNUMMER begint met ’0x’ of ’0X’, dan is de interpretatie hexadecimaal; anders, als het begint met 0, octaal; anders decimaal. TYPE mag zijn:

b

een blok-apparaatbestand aanmaken (gebufferd)

c, u

een byte-apparaatbestand aanmaken (ongebufferd)

p

een FIFO aanmaken

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van mknod hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

mknod(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mknod>;
of lokaal via: info '(coreutils) mknod invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS