Manpages

JMÉNO

mknod − vytváří speciální soubory

POUŽITÍ

mknod [VOLBA]... JMÉNO TYP [HLAVNÍ VEDLEJŠÍ]

POPIS

Vytvoří speciální soubor JMÉNO zadaného TYPu.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−m
, −−mode=PRÁVA

nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw

−Z, −−context=KONTEXT

nastaví JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Pokud je TYP b,c nebo u, musí být uvedeno jak HLAVNÍ, tak VEDLEJŠÍ; pokud je TYP p, uvádět se nesmějí. Pokud HLAVNÍ nebo VEDLEJŠÍ začínají na 0x nebo 0X, jsou interpretována jako šestnáctková, začínají−li na 0, tak jako osmičková; v ostatních případech jako desítková. TYP může být:

b

blokový (bufferovaný) speciální soubor

c, u

znakový (nebufferovaný) speciální soubor

p

pojmenovaná roura (FIFO)

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu mknod, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mknod(2)

Úplná dokumentace pro mknod je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mknod, měl by příkaz

info coreutils ’mknod invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS