Manpages

NÉV

mknod − blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készítése

ÁTTEKINTÉS

mknod [kapcsolók] név {bc} nagyobb kisebb
mknod [
kapcsolók] név p

GNU kapcsolók (legrövidebb forma): [−m mód] [−−help] [−−version] [−−]

LEÍRÁS

Az mknod létrehoz egy FIFO-t (elnevezett cső), egy karakter- vagy blokkspecifikus fájlt a megadott névvel.

A különleges fájl háromszorosan (boole-logikai, egész, egész) tárolja a fájlrendszer. A boole-logikai választ a karakterspecifikus és blokkspecifikus fájl között. A két egész a nagyobb és a kisebb eszköz száma.

Így egy különleges fájl szinte semmit sem foglal a lemezen, és csak az operációs rendszerrel való kapcsolatra használatos, nem pedig adatok tárolására. Gyakran a különleges fájlokat az hardvereszközökkel (mint például lemez, szalagos egység, tty, nyomtató) vagy az operációs rendszer szolgáltatásaival (pl. /dev/null, /dev/random) hozzák összefüggésbe.

Blokkspecifikus fájlok általában lemezszerű eszközök (ahol az adat adott blokkszámként érhető el és jelentős, hogy rendelkezik blokk-gyorsítással (cache)). Minden egyébb eszköz karakterspecifikus fájl. (Réges régen csak egy eltérés volt a kettő közt: a karakterspecifikus I/O fájlok nem voltak bufferelve, míg a blokkspecifikus fájlok igen.)

Az mknod parancs az, amellyel ilyen típusú fájlok készíthetők.

A nevet követő argumentum határozza meg a fájl típusát:

p

FIFO

b

blokkspecifikus (bufferelt) fájl

c

karakterspecifikus (nem bufferelt) fájl

Az mknod GNU változata engedélyezi az u (’unbuffered’: magyarul nem bufferelt) kapcsolót, mint a c szinonímáját.

Blokk- vagy karakterspecifikus fájl készítésekor a fájltípus után a nagyobb és kisebb eszközszám megadása kötelező (decimálisan, vagy 0-val kezdve oktálisan; a GNU változat szintén engedélyezi a hexadecimális értékadást, amelynek 0x-el kell kezdődnie). Alapértelmezésként az elkészült fájlok módja 0666 (’a+rw’) mínusz a umask-kal megadott bitek.

KAPCSOLÓK

−m mód, −−mode=mód

beállítja az elkészített fájlok módját mód-ra, amely jellegzetesen which can be symbolic as in chmod(1)-os formátumú és az alapértelmezett módot használja kiindulási pontként.

GNU SZABVÁNYOS KAPCSOLÓK

−−help

Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

−−version

Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

−−

Lezárja az opciók listáját.

MEGFELELÉS

A POSIX nem írja azt, hogy ez a parancs nem portolható, de a FIFO-k létrehozásához az mkfifo(1) használata ajánlott. Az SVID rendelkezik /etc/mknod paranccsal, amely a fenti szintaxist használja, de nem rendelkezik mód kapcsolóval.

MEGJEGYZÉSEK

Az (1.3.22-es vagy újabb verziójú) Linux rendszereken a /usr/src/linux/Documentation/devices.tex tartalmaz egy eszközlistát az eszköznévről, típusról, nagyobb és kisebb számokról.

Ez a kézikönyvoldal a fileutils-4.0 csomagban található mknod használatát írja le; más változatok kissé különbözhetnek ettől. Javítások és hozzáfűzések az aeb [AT] cwi.nl címre küldhetők. A programmal kapcsolatos hibabejelentést a fileutils-bugs [AT] gnu.edu címen lehet tenni.

LÁSD MÉG

chmod(1), mkfifo(1), mknod(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

Fehér -Aries- János <aries [AT] vlug.hu>

COMMENTS