Manpages

NAAM

mkdir − maak een directorie

OVERZICHT

#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int mkdir(const char *padnaam, mode_t toestand);

BESCHRIJVING

mkdir probeert een directorie te maken met de naam padnaam.

toestand bepaald de te gebruiken toestemmingen. Dat wordt aangepast door het umask van het proces op de normale manier: de toestemmingen van het gemaakte bestand zijn (toestand & ~umask).

De nieuw gemaakte directorie zal bezeten worden door het geldende uid van het proces. Als de directorie die het bestand bevat het zet-groep-id-bit gezet heeft, of als het bestandsysteem is mount met BSD groep regels, dan zal de nieuwe directorie het groep bezit van zijn ouder-directorie erven; anders zal het bezeten worden door het geldende groep-id van het proces.

Al de ouder-directorie het zet-groep-id bit gezet heeft, dan zal dat ook gezet worden voor de nieuw gemaakte directorie.

TERUGGEEF WAARDE

mkdir geeft nul terug bij slagen, of -1 als een fout optrad (in welk geval errno naar behoren wordt gezet).

FOUTEN

EEXIST

{bestaat} padnaam bestaat al (niet perse een directorie).

EFAULT

{fout} padnaam wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

EACCES

{toegang} De ouder directorie status schrijf toestemming niet toe voor het proces, of een van de directories in padnaam stond zoek (uitvoer) toestemming niet toe.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} padnaam was te lang.

ENOENT

{geen ingang} Een directorie deel in padnaam bestaat niet, of is een loshangende symbolische link.

ENOTDIR

{niet dir} Een deel gebruikt als dir in padnaam is in feite geen dir.

ENOMEM

{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteemgeheugen voorhanden.

EROFS

{alleen-lezen bs.} padnaam verwijst naar een bestand op een alleen-lezen bestandsysteem.

ELOOP

{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het "oplossen" van padnaam.

ENOSPC

{geen ruimte} Het apparaat dat padnaam bevat heeft geen ruimte voor een nieuwe dir.

ENOSPC

{geen ruimte} De nieuwe dir kan niet gemaakt worden omdat het schijf quota van de gebruiker uitgeput is.

VOLDOET AAN

SVr4, POSIX, BSD, SYSV, X/OPEN. SVr4 beschrijft extra EIO, EMULTIHOP en ENOLINK fouttoestanden POSIX.1 laat ELOOP weg.

Er zijn vele ongelukkigheden in het protocol waar NFS op stoelt, sommige benadelen mkdir.

ZIE

read(2) {lees}, write(2) {schrijf}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2) {sluit}, unlink(2) {maak-los}, open(2) {openen}, mknod(2) {maak node}, stat(2) {status}, umask(2) {gebruiker masker}, mount(2), socket(2), fopen(3) {openen}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: mkdir.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS