Manpages

NAZWA

mkdir - tworzy katalogi

SKŁADNIA

mkdir [OPCJA]... KATALOG...

OPIS

Tworzy KATALOG(I), jeśli jeszcze nie istnieją.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-m
, --mode=TRYB

ustawia tryb uprawnień (jak za pomocą polecenia chmod), zamiast domyślnego a=rwx minus bity ustawione w umask

-p, --parents

nie zwraca błędu, jeśli katalog istnieje; tworzy brakujące katalogi nadrzędne

-v, --verbose

wyświetla komunikat o każdym utworzonym katalogu

-Z

ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux każdego tworzonego katalogu na domyślny

--context[=KONTEKST]

jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu mkdir proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

mkdir(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mkdir invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS