Manpages

NÉV

mkdir − könyvtár létrehozása

ÁTTEKINTÉS

mkdir [opciók] könyvtár...

POSIX opciók: [−p] [−m jog] [−−]

GNU opciók (legrövidebb forma): [−p] [−m jog] [−−verbose] [−−help] [−−version] [−−]

LEÍRÁS

Az mkdir létrehozza a megadott nevű könyvtárakat.

Alapértelmezés szerint a létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai úgy alakulnak, hogy a 0777 (’a+rwx’) beállításból kivonódnak az umask-ban beállított jogosultságbitek.

OPCIÓK

−m jog, −−mode=jog

A létrehozott könyvtárak hozzáférési jogai a jog paraméterben megadottak lesznek. Ezeket megadhatjuk szimbolikusan is chmod(1) programmal megegyező módon, ekkor az alapértelmezett jogosultság lesz a kiindulópont.

−p, −−parents

Létrehoz minden hiányzó szülőkönyvtárat a könyvtár argumentumhoz. A szülőkönyvtárak alapértelmezés szerint az umask-ot kapják ’u+wx’-szel módosítva. Nem tekinti hibának, ha egy már létező könyvtár neve szerepel argumentumban. (Tehát ha a /a könyvtár létezik, akkor az ’mkdir /a’ hibát jelez, de az ’mkdir -p /a’ nem.)

−−verbose

Minden egyes könyvtár létrehozása után üzenetet ír ki. Ez leginkább a −−parents opcióval együtt hasznos.

−−

Lezárja az opciók listáját.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

−−

Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

A LANG, az LC_ALL, az LC_CTYPE és az LC_MESSAGES környezeti változókat a szokásos módon veszi figyelembe.

MEGFELELÉS

POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉS

Ez a kézikönyvoldal azt az mkdir programot dokumentálja, amelyik a fileutils-4.0 csomagban található. Más verziók működése kissé különbözhet. A javításokat és kiegészítéseket elküldhetjük a aeb [AT] cwi.nl címre (angolul). A programban felfedezett hibákat a fileutils-bugs [AT] gnu.edu címen lehet bejelenteni (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

Tímár András <timar_a [AT] freemail.hu>

COMMENTS