Manpages

JMÉNO

mkdir − vytváří adresáře

POUŽITÍ

mkdir [VOLBA]... ADRESÁŘ...

POPIS

vytvoří ADRESÁŘ(e), pokud již neexistují.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−m
, −−mode=PRÁVA

nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto umask a=rwx

−p, −−parents

pokud adresář existuje, skončí bez chyby; pokud je potřeba, vytvoří nadřazené adresáře

−v, −−verbose

s každým vytvořeným adresářem vytiskne zprávu

−Z, −−context=KONTEXT

nastaví každému vytvořenému adresáři bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mkdir(2)

Úplná dokumentace pro mkdir je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mkdir, měl by příkaz

info coreutils ’mkdir invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS