Manpages

NAAM

mkdir - mappen aanmaken

SAMENVATTING

mkdir [OPTIE]... MAP...

BESCHRIJVING

Maakt de gegeven MAP(pen) aan (als ze nog niet bestaan).

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-m
, --mode=MODUS

in te stellen rechten (zie ’chmod’), i.p.v. ’a=rwx - umask’

-p, --parents

bovenliggende mappen aanmaken, indien nodig; en geen fout melden als een map al bestaat

-v, --verbose

een melding geven voor elke aangemaakte map

-Z

de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen

--context[=CNTXT]

like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

mkdir(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>;
of lokaal via: info '(coreutils) mkdir invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS