Manpages

НАЗИВ

manpath - одређује путању претраге за странице упутства

УВОД

manpath [-qgdc?V] [-m систем[,...]] [-C датотека]

ОПИС

Ако је постављено $MANPATH, manpath ће једноставно приказати њене садржаје и дати упозорење. Ако није, manpath ће одредити пригодну путању претраге хијерархије странице упутства и приказати резултате.

The colon-delimited path is determined using information gained from the man-db configuration file – (/etc/manpath.config) and the user’s environment.

ОПЦИЈЕ

-q, --quiet

Не користи упозорења.

-d, --debug

Исписује податке прочишћавања.

-c, --catpath

Ствара кат-путању као наспрамну ман-путањи. Када се одреди ман-путања, сваки састојак путање се претвара у одговарајућу кат-путању.

-g, --global

Produce a manpath consisting of all paths named as "global" within the man-db configuration file.

-m систем[,...], --systems=систем[,...]

Ако овај систем има приступ до хијерархија упутства других оперативних система, ова опција може бити коришћена за њихово укључивање у излаз manpathа. Да укључите хијерархије странице упутства НовихОС-ова користите опцију -m NewOS.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. Да укључите хијерархије страница упутства изворног оперативног система, мора бити укључен ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

-C датотека--config-file=датотека

Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.

-?, --help

Исписује поруку помоћи и излази.

--usage

Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.

-V, --version

Исписује податке о издању.

ОКРУЖЕЊЕ

MANPATH

Ако је постављено $MANPATH, manpath приказује његову вредност уместо да је одређује у лету. Ако испред $MANPATH стоји двотачка, тада се вредност променљиве придодаје на списак одређен из садржаја датотека подешавања. Ако двотачка долази на крај вредности у променљивој, тада се одређени списак придодаје на садржај променљиве. Ако вредност променљиве садржи двоструку двотачку (::), тада се одређени списак умеће у средину вредности, између две двотачке.

SYSTEM

Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.

ДАТОТЕКЕ

/etc/manpath.config

Датотека подешавања ман-дб-а.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

apropos(1), man(1), whatis(1)

АУТОР

Wilf. (G.Wilford [AT] ee.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco [AT] debian.org).
Colin Watson (cjwatson [AT] debian.org).

ГРЕШКЕ

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

COMMENTS