Manpages

NAZWA

manpath - określa ścieżkę przeszukiwania stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C plik]

OPIS

Jeżeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath po prostu wyświetli jej zawartość i wyśle ostrzeżenie. W przeciwnym razie manpath określi odpowiednią hierarchię ścieżek poszukiwania stron podręcznika man i wyświetli wyniki.

The colon-delimited path is determined using information gained from the man-db configuration file – (/etc/manpath.config) and the user’s environment.

OPCJE

-q, --quiet

Nie wysyła ostrzeżeń.

-d, --debug

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

-c, --catpath

Tworzy ścieżkę catpath [do stron w postaci catman] zamiast manpath. Po ustaleniu ścieżki manpath, każdy jej element zamieniany jest na jego odpowiednik catpath.

-g, --global

Produce a manpath consisting of all paths named as "global" within the man-db configuration file.

-m system[,...], --systems=system[,...]

Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego systemu operacyjnego, to można wykorzystać tę opcję do włączenia tych hierarchii do wyniku działania manpath. W celu włączenia hierarchii stron podręcznika ekranowego z systemu NewOS, należy użyć opcji -m NewOS.

Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja unieważnia ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

-C plik--config-file=plik

Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

-?, --help

Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

--usage

Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

MANPATH

Jeżeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath wyświetli jej wartość zamiast określić ją na bieżąco. Jeżeli zmienna $MANPATH zaczyna się od dwukropka, to wartość tej zmiennej jest dodawana do listy pozyskanej z plików konfiguracyjnych. Jeżeli dwukropek umieszczono na końcu wartości tej zmiennej, to ta pozyskana lista ścieżek jest dodawana na koniec zmiennej. Jeżeli wartość tej zmiennej zawiera podwójny dwukropek (::), to pozyskana lista ścieżek jest wstawiana do środka wartości zmiennej, pomiędzy dwukropki.

SYSTEM

Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

PLIKI

/etc/manpath.config

Plik konfiguracyjny man-db.

ZOBACZ TAKŻE

apropos(1), man(1), whatis(1)

AUTOR

Wilf. (G.Wilford [AT] ee.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco [AT] debian.org).
Colin Watson (cjwatson [AT] debian.org).

BŁĘDY

https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

COMMENTS