Manpages

NAAM

date - datum of tijd van het systeem tonen of instellen

SAMENVATTING

date [OPTIE]... [+OPMAAK]
date
[-u|--utc|--universal] [MMDDuumm[[EE]JJ][.ss]]

BESCHRIJVING

Toont de huidige datum en/of tijd (in de gegeven OPMAAK), of stelt de systeemdatum.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-d
, --date=DATUMTIJD

deze DATUMTIJD tonen i.p.v. de huidige tijd

--debug

de begrepen datum annoteren, en waarschuwen op standaardfoutuitvoer voor dubieus gebruik

-f, --file=DATUMTIJDBESTAND

als --date, voor elke regel in DATUMTIJDBESTAND

-I[PRECISIE], --iso-8601[=PRECISIE]

datum en tijd in ISO 8601-opmaak tonen; PRECISIE kan zijn: ’date’ voor alleen de datum(standaard), ’hours’, ’minutes’, ’seconds’ of ’ns’ voor datum+tijd in de aangegeven precisie;bijvoorbeeld: 2006-08-14T02:34:56-06:00

-R, --rfc-email

datum en tijd in RFC 5322-opmaak tonen; bijvoorbeeld: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600

--rfc-3339=SOORT

datum en tijd in RFC 3339-opmaak tonen; ’date’ toont alleen de datum, ’seconds’ toontook de tijd, ’ns’ toont ook de nanoseconden; bijvoorbeeld: 2006-08-14 02:34:56-06:00

-r, --reference=BESTAND

de laatste wijzigingstijd van dit bestand tonen

-s, --set=DATUMTIJD

deze tijd en/of datum instellen

-u, --utc, --universal

de standaard wereldtijd (UTC) gebruiken

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

OPMAAK bestuurt de uitvoer. Begrepen codes zijn:

%%

het procentteken

%a

de afkorting van de dag volgens de taalregio (bijv. zo)

%A

de volledige naam van de dag volgens de taalregio, (bijv. zondag)

%b

de afgekorte naam van de maand volgens de taalregio (bijv. jan)

%B

de volledige naam van de maand volgens de taalregio (bijv. januari)

%c

de datum/tijd volgens de taalregio (bijv. za 01 okt 2005 16:57:09 CEST)

%C

de eeuw; als %Y maar zonder de laatste twee cijfers (bijv. 20)

%d

de dag in de maand (bijv. 01)

%D

de datum op Amerikaanse manier; hetzelfde als %m/%d/%y

%e

de dag in de maand, met voorloopspatie; hetzelfde als %_d

%F

de volledige datum op ISO-manier; hetzelfde als %+4Y-%m-%d

%g

de laatste twee cijfers van het jaar van het ISO-weeknummer (zie %G)

%G

het jaar van het ISO-weeknummer (zie %V); normaal alleen nuttig met %V

%h

hetzelfde als %b

%H

het uur (00...23)

%I

het uur (01..12)

%j

de dag in het jaar (001...366)

%k

het uur, met voorloopspatie ( 0...23); hetzelfde als %_H

%l

het uur, met voorloopspatie ( 1...12); hetzelfde als %_I

%m

de maand (01...12)

%M

de minuut (00...59)

%n

een nieuwe regel

%N

de nanoseconden (000000000...999999999)

%p

het equivalent van AM of PM volgens de taalregio; meestal blanco

%P

als %p maar in kleine letters

%q

kwartaal van het jaar (1..4)

%r

de tijd in 12-uursaanduiding volgens de taalregio (bijv. 11:11:04 PM)

%R

de tijd in 24-uursaanduiding; hetzelfde als %H:%M

%s

de seconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC

%S

de seconde (00...60) (60 kan ook, vanwege schrikkelseconde)

%t

een horizontale tab

%T

de tijd; hetzelfde als %H:%M:%S

%u

de dag van de week (1...7); 1 is maandag

%U

weeknummer in het jaar, met zondag als eerste dag van de week (00...53)

%V

ISO-weeknummer, met maandag als eerste dag van de week (01...53)

%w

de dag van de week (0...6); 0 is zondag

%W

weeknummer in het jaar, met maandag als eerste dag van de week (00...53)

%x

de datumweergave volgens de taalregio (bijv. 31-12-05)

%X

de tijdweergave volgens de taalregio (bijv. 23:13:48)

%y

de laatste twee cijfers van het jaar (00...99)

%Y

het jaar

%z

numerieke tijdzone in de vorm +hhmm (bijv. -0400)

%:z

numerieke tijdzone in de vorm +hh:mm (bijv. -04:00)

%::z

numerieke tijdzone in de vorm +hh:mm:ss (bijv. -04:00:00)

%:::z

numerieke tijdzone zonder onnodige nakomende nullen (bijv. -04, +05:30)

%Z

Engelse letterafkorting voor de tijdzone (bijv. CEST)

Standaard gebruikt ’date’ voorloopnullen bij numerieke velden. The following optional flags may follow ’%’:

-

(een koppelteken:) geen voorloop gebruiken

_

(een liggend streepje:) voorloopspaties gebruiken

0

(een nul:) voorloopnullen gebruiken (standaard)

+

voorloopnullen gebruiken, en ’+’ voor toekomstjaren met meer dan vier cijfers

^

hoofdletters gebruiken, indien mogelijk

#

hoofd- in kleine letters wijzigen en omgekeerd, indien mogelijk

Na een opmaakcode mag nog een veldbreedte (een decimaal getal) volgen. Bij sommige opmaakletters mag nog een aanpasser gebruikt worden: een E betekent alternatieve representaties uit de taalregio gebruiken, en een O betekent alternatieve cijfers uit de taalregio te gebruiken, waarbij voor beide geldt: indien beschikbaar.

VOORBEELDEN

Een aantal seconden sinds tijdperkbegin (1970-01-01 UTC) omzetten naar de datum:

$ date --date=’@2147483647’

De huidige tijd aan de westkust van de Verenigde Staten tonen:

$ TZ=’America/Los_Angeles’ date

De lokale tijd hier tonen voor negen uur ’s morgens volgende vrijdagaan de westkust van de Verenigde Staten:

$ date --date=’TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri’

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>;
of lokaal via: info '(coreutils) date invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.