Manpages

NÉV

date − kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és −időt

ÁTTEKINTÉS

date [−u] [−d datestr] [−s datestr] [−−utc] [−−universal] [−−date=datestr] [−−set=datestr] [−−help] [−−version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az argumentumok nélküli date kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább leírt ’%c’ direktívának megfelelő formátumban). Ha egy ’+’ jellel kezdődő argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott formátumban írja ki az aktuális időt és dátumot. Az argumentum ugyanolyan formájú, mint az ’strftime’ függvénynek átadott formázó karakterlánc. A direktívák kivételével, amik ’%’ jellel kezdődnek, a karakterláncban lévő karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.

A direktívák:

%

literális %

n

újsor

t

vízszintes tabulátor

Időmezők:

%H

óra (00..23)

%I

óra (01..12)

%k

óra ( 0..23)

%l

óra ( 1..12)

%M

perc (00..59)

%p

a helyi AM vagy PM

%r

12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)

%s

az Koordinált Világidő (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta eltelt másodpercek (nem szabványos bővítés)

%S

másodperc (00..61)

%T

24-órás idő (hh:mm:ss)

%X

a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)

%Z

időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna

Dátummezők:

%a

a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)

%A

a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

%b

a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)

%B

a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)

%c

a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

%d

a hónap napja (01..31)

%D

dátum (mm/dd/yy)

%h

ugyanaz, mint a %b

%j

az év napja (001..366)

%m

hónap (01..12)

%U

a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét első napja (00..53)

%w

a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

%W

a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfő a hét első napja (00..53)

%x

a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

%y

az év utolsó két számjegye (00..99)

%Y

év (1970...)

Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezőket. A GNU date a következő, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:

(kötőjel) nem vezeti be a mezőket

_

(aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket

Ha nem ’+’ jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum által meghatározott időre és dátumra állítja be a rendszerórát. Az argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése a következő:

MM

hónap

DD

a hónapon belüli nap

óra

mm

perc

CC

az év első két jegye (opcionális)

YY

az év utolsó két jegye (opcionális)

ss

másodperc (opcionális)

Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

−d datestr, −−date datestr

Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható, datestr -rel, meghatározott időt és dátumot. A megjelenítés az alapértelmezett kimeneti formátumban történik, vagy ha ’+’ jellel kezdődő argumentumot kap a date , az argumentum által meghatározott formátumban.

−−help

Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a felhasználás módjáról, és sikeresen befejeződik.

−s datestr, −−set datestr

Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely használatos formában megadható. Tartalmazhat hónapneveket, időzónákat, ’am’ -et és ’pm’ -et stb.

−u, −−universal

Koordinált Világidő (más néven Greenwichi Középidő) szerinti időt és dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock) helyett.

−−version

Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a verzió információval, és sikeresen befejeződik.

PÉLDÁK

A tegnapelőtti dátumérték kiírása:

date −−date ´2 days ago´

A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének kiírása:

date −−date ´3 months 1 day´

Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:

date --date ´25 Dec´ +%j

Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó formában történő kiírása:

date ´+%B %d´

De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a `%d´ értéke nullával bevezetett, kétjegyű mező lesz. Például a `date −d 1-may ´+%B %d´´ ezt fogja kiírni: `May 01´.

Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `−´ használható, amely elnyomja a kitöltést.

date −d 1-may ´+%B %-d´

MAGYAR FORDÍTÁS

Gombai Sándor <sgombai [AT] hotmail.com>