Manpages

NIMI

date − tulosta tai aseta systeemin kellonaika ja päiväys

YLEISKATSAUS

date [−u] [−d aikajono] [−s aikajono] [−−utc] [−−universal] [−−date=aikajono] [−−set=aikajono] [−−help] [−−version] [+ARGUMENTTI] [KKPPttmm[[SS]VV][.ss]]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaali dokumentoi date-ohjelman GNU-version. date ilman argumentteja tulostaa kellonajan ja päiväyksen (alla kuvatussa ’%c’-formaatissa). Jos argumentti alkaa merkillä ’+’, tulostetaan kellonaika ja päiväys argumentin mukaan. Argumentilla on sama formaatti kuin ’strftime’-kirjastofunktiolla. Argumentti tulostetaan sellaisenaan, poislukien ’%’-merkillä alkavat direktiivit.

Direktiivit ovat:

%

prosenttimerkki %

n

rivinsiirto

t

sarkain (TAB)

Aikakentät:

%H

tunti (00..23)

%I

tunti (01..12)

%k

tunti ( 0..23)

%l

tunti ( 1..12)

%M

minuutti (00..59)

%p

locale-määrityksen AM tai PM

%r

12-tuntinen kellonaika (tt:mm:ss [AP]M)

%s

aika sekunteina hetkestä 1970-01-01 00:00:00 UTC lukien (epästandardi laajennus)

%S

sekunti (00..61)

%T

24-tuntinen kellonaika (tt:mm:ss)

%X

locale-määrityksen aikaesitys (%H:%M:%S)

%Z

aikavyöhyke (esim. EET), tai tyhjä kenttä, ellei aikavyöhykettä tunneta

Päiväyskentät:

%a

locale-määrityksen lyhennetty viikonpäivä

%A

locale-määrityksen täyspitkä viikonpäivä, pituus vaihtelee

%b

locale-määrityksen lyhennetty kuukauden nimi

%B

locale-määrityksen täyspitkä kuukauden nimi, pituus vaihtelee

%c

locale-määrityksen mukainen kellonaika ja päiväys (oletusarvo)

%d

kuukauden päivä (01..31)

%D

päiväys (kk/pp/vv)

%h

sama kuin %b

%j

vuoden päivä (001..366)

%m

kuukausi (01..12)

%U

viikkonumero, kun sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä (00..53)

%w

viikonpäivä numerona (0..6); 0 = sunnuntai

%W

viikkonumero, kun maanantai on viikon ensimmäinen päivä (00..53)

%x

locale-määrityksen päiväys

%y

vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (00..99)

%Y

vuosiluku (1970..)

Oletuksena date täyttää numerokentät etunollilla. GNU date tunnistaa seuraavat epästandardit numeromuunnokset:

(väliviiva) älä täytä kenttiä

_

(alaviiva) täytä kentät välilyönneillä

Jos argumentti ei ala ’+’-merkillä date asettaa systeemikellon argumentin määrittämään kelloaikaan ja päiväykseen. Argumentti saa koostua vain numeroista, joilla on seuraava merkitys:

KK

kuukausi

PP

kuukauden päivä

tt

tunti

mm

minuutti

SS

vuosiluvun kaksi ensimmäistä numeroa (valinnainen)

VV

vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa (valinnainen)

ss

sekunti (valinnainen)

Vain pääkäyttäjä saa muuttaa systeemikellon ajan.

OPTIOT
−d aikajono, −−date aikajono

Näytä argumentin aikajono mukainen kellonaika ja päiväys. aikajono voi olla missä tahansa yleisessä muodossa. Tulostus on joko ’%c’-muodossa tai ’+’-merkillä alkavan määrityksen mukainen.

−−help

Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

−−version

Tulosta versiotiedot ja poistu.

−s aikajono, −−set aikajono

Aseta systeemin kellonaika argumentin aikajono mukaan. aikajono voi olla missä tahansa yleisessä muodossa, sisältäen kuukauden nimen, aikavyöhykekoodin, ’am’ tai ’pm’, jne.

−u, −−universal

Tulosta tai aseta kansainvälisen aikakoordinaatin (UTC eli GMT) mukainen kellonaika paikallisen ajan sijaan.

ESIMERKKEJÄ

Tulosta toissapäiväinen päiväys:

date −−date ´2 days ago´

Tulosta sen päivän päiväys, joka on kolmen kuukauden ja yhden päivän kuluttua:

date −−date ´3 months 1 day´

Tulosta tämän vuoden joulupäivä vuodenpäivänä:

date --date ´25 Dec´ +%j

Tulosta päiväys muodossa, jossa on täyspitkä kuukauden nimi ja kuukauden päivä:

date ´+%B %d´

Tämä muoto tulostaa yksinumeroisen päivämäärän etunollalla. Jos tulostus halutaan ilman etunollaa, on käytettävä epästandardia `−´ -muunnosta:

date −d 1-may ´+%B %-d´