Manpages

NAAM

cp - bestanden en mappen kopiëren

SAMENVATTING

cp [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
cp
[OPTIE]... BRON... MAP
cp
[OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING

Kopieert een BRON naar een BESTEMMING, of BRON(nen) naar een MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-a
, --archive

hetzelfde als -dR --preserve=all

--attributes-only

alleen eigenschappen kopiëren, niet bestandsinhoud

--backup[=METHODE]

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken

-b

als --backup, maar accepteert geen argument

--copy-contents

de inhoud van speciale bestanden kopiëren als er recursief gekopieerd wordt

-d

hetzelfde als --no-dereference --preserve=links

-f, --force

als bestaand bestemmingsbestand niet geopend kan worden, het verwijderen en het opnieuw proberen (wordt genegeerd als ook optie -n gegeven is)

-i, --interactive

voor overschrijven om toestemming vragen (gaat boven een eerdere optie -n)

-H

gegeven symbolische koppelingen in BRON volgen

-l, --link

harde koppelingen maken in plaats van kopieën

-L, --dereference

symbolische koppelingen in BRON altijd volgen

-n, --no-clobber

bestaande bestanden niet overschrijven (gaat boven een eerdere optie -i)

-P, --no-dereference

geen symbolische koppelingen in BRON volgen

-p

hetzelfde als --preserve=mode,ownership,timestamps

--preserve[=LIJST]

de genoemde eigenschappen indien mogelijk behouden (standaard zijn: mode,ownership,timestamps) oftewel modus, eigenaar en tijdsstempels; verderemogelijkheden zijn: context, links, xattr, all)

--no-preserve=LIJST

de genoemde eigenschappen juist niet behouden

--parents

volledige naam gebruiken van bronbestand onder MAP

-R, -r, --recursive

mappen recursief kopiëren

--reflink[=WANNEER]

kloon/CoW-kopieën controleren; zie hieronder

--remove-destination

elke bestaande doelmap verwijderen voordat u deze probeert te openen (anders dan --force)

--sparse=WANNEER

het aanmaken van bestanden met gaten controleren; zie hieronder

--strip-trailing-slashes

schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen

-s, --symbolic-link

symbolische koppeling maken i.p.v. kopie

-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL

te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën

-t, --target-directory=MAP

alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren

-T, --no-target-directory

BESTEMMING behandelen als een normaal bestand

-u, --update

alleen kopiëren als BRON nieuwer is dan bestemming of wanneer dit bestand niet bestaat

-v, --verbose

tonen wat er gedaan wordt

-x, --one-file-system

binnen dit bestandssysteem blijven

-Z

de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen

--context[=CNTXT]

like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes. Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Het reservekopie-achtervoegsel is ’~’, tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan wordeningesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL;dit zijn de mogelijke waarden (methodes):
none, off

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)

numbered, t

genummerde reservekopieën maken

existing, nil

genummerde reserves maken als er al zijn, anders simpele

simple, never

altijd simpele reservekopieën maken

Speciaal geval: cp maakt een reservekopie van BRON als de opties --force en --backup gegeven zijn én BRON en BESTEMMING dezelfde naam van een bestaand gewoon bestand zijn.

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>;
of lokaal via: info '(coreutils) cp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS