Manpages

JMÉNO

cp − kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

cp [VOLBA]... [−T] ZDROJ CÍL
cp
[VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
cp
[VOLBA]... −t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−a
, −−archive

stejné jako −dpR

−−backup[=CONTROL]

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje

−b

jako −−backup, ale bez argumentu

−−copy−contents

kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu

−d

stejné jako −−no−dereference −−preserve=links

−f, −−force

pokud existující cílový soubor nelze otevřít pro zápis, smaže jej a zkusí operaci otevření znovu

−i, −−interactive

vyžaduje potvrzení před přepsáním

−H

Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce

−l, −−link

vytváří pevné odkazy místo kopírování jiných objektů než adresářů

−L, −−dereference

následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi

−P, −−no−dereference

nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi

−p

stejné jako −−preserve=mode,ownership,timestamps

−−preserve[=SEZNAM_ATRIBUTŮ]

zachová vybrané atributy (výchozí jsou: mode (práva), ownership (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)

−−no−preserve=SEZNAM_ATRIBUTŮ

nezachová vybrané atributy

−−parents

v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru

−R, −r, −−recursive

kopíruje adresáře rekurzivně

−−remove−destination

maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od −−force)

−−sparse=KDY

řídí tvorbu řídkých (sparse) souborů

−−strip−trailing−slashes

odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe

−s, −−symbolic−link

místo kopírování vytváří symbolické odkazy

−S, −−suffix=PŘÍPONA

přenastaví příponu záložních souborů

−t, −−target−directory=ADRESÁŘ

kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe

−T, −−no−target−directory

považuje CÍL za normální soubor

−u, −−update

kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje

−v, −−verbose

vypisuje prováděné operace

−x, −−one−file−system

nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí −−sparse=auto. Volba −−sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba −−sparse=never vytváření řídkých souborů zakáže.

Přípona záložních souborů je ’~’, pokud nebyla nastavena použitím −−suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby −−backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:
none, off

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito −−backup)

numbered, t

vytváří číslované zálohy

existing, nil

vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy

simple, never

vždy vytváří prosté zálohy

Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro cp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a cp, měl by příkaz

info coreutils ’cp invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS