Manpages

NIMI

cp − kopioi tiedostoja

YLEISKATSAUS

cp [lisäargumentit] lähde kohde
cp
[lisäargumentit] lähde... hakemisto
Optiot:
[−abdfilprsuvxPR] [−S backup-suffix] [−V {numbered,existing,simple}] [−−backup] [−−no-dereference] [−−force] [−−interactive] [−−one-file-system] [−−preserve] [−−recursive] [−−update] [−−verbose] [−−suffix=backup-suffix] [−−version-control={numbered,existing,simple}] [−−archive] [−−parents] [−−link] [−−symbolic-link] [−−help] [−−version]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se saattaa olla riittämätöntä ja epätarkkaa. Texinfo-dokumentaatio on ensisijainen tietolähde.

Tämä man-sivu kertoo cp -komennon GNU-version toiminnan.

Jos cp:lle annettu viimeinen argumentti on olemassa oleva hakemisto, cp kopioi jokaisen annetun tiedoston samannimiseen tiedostoon kyseiseen hakemistoon.

Jos ainoastaan kaksi tiedostonimeä on annettu, cp kopioi ensimmäisen tiedoston toiseksi. Virheilmoitus tulostetaan, mikäli viimeinen argumentti ei ole hakemisto tai useampi kuin kaksi tiedostonimeä on annettu.

Oletusarvoisesti cp ei kopioi hakemistoja.

OPTIOT
−a, −−archive

Säilyttää mahdollisimman hyvin alkuperäisten tiedostojen rakenteen ja atribuutit. Sama kuin −dpR.

−b, −−backup

Tekee varmuuskopiot tiedostoista.

−d, −−no-dereference

Kopioi symboliset linkit symbolisina linkkeinä sen sijaan, että kopioisi tiedostot, joihin symboliset linkit osoittavat. Säilyttää kopioissa alkuperäisten tiedostojen väliset symboliset linkkisuhteet.

−f, −−force

Tuhoaa jo olemassa olevat kohdetiedostot.

−i, −−interactive

Ilmoittaa, mikäli olemassa olevat kohdetiedostot ovat vaarassa tulla ylikirjoitetuiksi.

−l, −−link

Tekee tiedostojen kopioimisen sijaan lähdetiedostoista linkit kohdehakemistoon.

−P, −−parents

Muodostaa jokaisen kohdetiedoston nimen lisäämällä kohdehakemiston nimeen kauttaviivan ja lähdetiedoston nimen polkuineen. Viimeisen argumentin täytyy olla kohdehakemiston nimi.

Esimerkiksi komento ’cp −−parents a/b/c joku_hakemisto’ kopioi hakemistopuun a/b/ päässä olevan tiedoston c hakemistoon joku_hakemisto/a/b/c muodostaen myös puuttuvat alihakemistot.

−p, −−preserve

Säilyttää alkuperäisten tiedostojen omistus-, ryhmä-, oikeus-, ja aikatiedot.

−r

Kopioi hakemistot rekursiivisesti, kopioiden kaikki tiedostot normaalisti.

−s, −−symbolic-link

Tekee symboliset linkit sen sijaan, että kopioisi tiedostot. Kaikkien tiedostonimien täytyy olla absoluuttisia, eli elleivät lähde- ja kohdetiedostot ole samassa hakemistossa, lähdetiedostojen täytyy sisältää polkutiedot juurihakemistosta (/) lähtien.

Tämä lisäargumentti tuottaa virheilmoituksen, mikäli systeemi ei tue symbolisia linkkejä.

−u, −−update

Ei kopioi tiedostoja, mikäli kohdetiedostolla on sama tai uudempi muutospäivämäärä.

−v, −−verbose

Tulostaa jokaisen kopioitavan tiedoston nimen ennen kopiointia.

−x, −−one-file-system

Hylkää kaikki alihakemistot, jotka ovat eri tiedostojärjestelmissä kuin se, josta kopiointi aloitettiin.

−R, −−recursive

Kopioi hakemistot rekursiivisesti.

−−help

Tulostaa ohjelman käyttöohjeet.

−−version

Tulostaa versiotiedot.

−S, −−suffix backup-suffix

Tarkennin, jota käytetään tehtäessä yksinkertaisia varmuuskopioita. Voidaan asettaa SIMPLE_BACKUP_SUFFIX-ympäristömuuttujan avulla, joka voidaan korvata tällä lisäargumentilla. Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvo on ’~’ kuten Emacsissa.

−V, −−version-control {numbered,existing,simple}

Varmuuskopioiden tyyppi voidaan asettaa VERSION_CONTROL-ympäristömuuttujalla, joka voidaan korvata tällä lisäargumentilla.

Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvoinen varmuuskopion tyyppi on ’existing’. VERSION_CONTROL-ympäristömuuttujan arvo ja cp-komennolle annettu -V lisäargumentti toimivat samoin kuin GNU Emacsin ’version-control’-muuttuja: Myös ne tunnistavat synonyymejä, jotka ovat kuvaavampia.

Käytettävissä olevia arvoja ovat (uniikit lyhenteet hyväksytään):
’t’ tai ’numbered’

Tekee aina numeroidut varmuuskopiot.

’nil’ tai ’existing’

Tekee numeroidut varmuuskopiot ainoastaan niistä tiedostoista, jotka ovat jo valmiiksi numeroituja. Yksinkertaiset kopiot muista.

’never’ tai ’simple’

Tekee aina yksinkertaiset varmuuskopiot.

COMMENTS