Manpages

NAZWA

ascii - Zestaw zbioru znaków ASCII w postaci ósemkowej, dziesiętnej lub szesnastkowej

OPIS

ASCII oznacza Standardowy Amerykański Kod Wymiany Informacji (American Standard Code for Information Interchange). Jest to kod 7-bitowy. Wiele kodów 8-bitowych (np. ISO 8859-1) zawiera ASCII w swojej dolnej połowie. Międzynarodowym odpowiednikiem ASCII jest ISO 646-IRV.

Następująca tabela zawiera 128 znaków ASCII.

Zaznaczono kody '\X' języka C.

Tabele
Dla wygody, poniżej przedstawione są tabele szesnastkowe i dziesiętne w bardziej zwięzłej formie.

2 3 4 5 6 7 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
------------- ---------------------------------
0: 0 @ P ` p 0: ( 2 < F P Z d n x
1: ! 1 A Q a q 1: ) 3 = G Q [ e o y
2: " 2 B R b r 2: * 4 > H R \ f p z
3: # 3 C S c s 3: ! + 5 ? I S ] g q {
4: $ 4 D T d t 4: " , 6 @ J T ^ h r |
5: % 5 E U e u 5: # - 7 A K U _ i s }
6: & 6 F V f v 6: $ . 8 B L V ` j t ~
7: ' 7 G W g w 7: % / 9 C M W a k u DEL
8: ( 8 H X h x 8: & 0 : D N X b l v
9: ) 9 I Y i y 9: ' 1 ; E O Y c m w
A: * : J Z j z
B: + ; K [ k {
C: , < L \ l |
D: - = M ] m }
E: . > N ^ n ~
F: / ? O _ o DEL

UWAGI

Historia
Strona podręcznika ascii pojawiła się w wersji 7 UNIX-a AT&T.

Na starszych terminalach zamiast znaku podkreślenia wyświetlana jest strzałka w lewo, zwana "backarrow", zamiast znaku powrotu karetki wyświetlana jest strzałka do góry, a pionowa kreska posiada dziurę w środku.

Wielkie i małe litery różnią się tylko jednym bitem, także znak ASCII 2 różni się od cudzysłowu (podwójnego) tylko jednym bitem. Ułatwia to znacznie kodowanie znaków mechanicznie lub za pomocą elektronicznej klawiatury nie zawierającej mikrokontrolera. Te skojarzenia par pochodzą ze starych dalekopisów.

Standard ASCII został opublikowany przez Instytut Standardów Stanów Zjednoczonych (USASI - United States of America Standard Institute) w roku 1968.

ZOBACZ TAKŻE

charsets(7), iso_8859-1(7), iso_8859-2(7), iso_8859-3(7), iso_8859-4(7), iso_8859-5(7), iso_8859-6(7), iso_8859-7(7), iso_8859-8(7), iso_8859-9(7), iso_8859-10(7), iso_8859-11(7), iso_8859-13(7), iso_8859-14(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), utf-8(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.