Manpages

JMÉNO

ascii − znaková sada ASCII v osmičkové, desítkové a šestnáctkové soustavě

POPIS

ASCII znamená American Standard Code for Information Interchange. Je to 7 bitový kód. Mnoho 8-bitových kódů (jako např. standardní znaková sada Linuxu ISO 8859-1 nebo naše ISO 8859-2) obsahují znakovou sadu ASCII ve své dolní polovině. Mezinárodní obdoba ASCII je známa pod označením ISO 646.

Následující tabulka obsahuje všech 128 znaků ASCII.

Escape sekvence ’\X’ jazyka C jsou také zahrnuty v tabulce.

Tabulky
Pro usnadnění následují kompaktnější tabulky v šestnáctkové a desítkové soustavě

2 3 4 5 6 7 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
------------- ---------------------------------
0: 0 @ P ’ p 0: ( 2 < F P Z d n x
1: ! 1 A Q a q 1: ) 3 = G Q [ e o y
2: " 2 B R b r 2: * 4 > H R \ f p z
3: # 3 C S c s 3: ! + 5 ? I S ] g q {
4: $ 4 D T d t 4: " , 6 @ J T ^ h r |
5: % 5 E U e u 5: # − 7 A K U _ i s }
6: & 6 F V f v 6: $ . 8 B L V ’ j t ~
7: ’ 7 G W g w 7: % / 9 C M W a k u DEL
8: ( 8 H X h x 8: & 0 : D N X b l v
9: ) 9 I Y i y 9: ’ 1 ; E O Y c m w
A: * : J Z j z
B: + ; K [ k {
C: , < L \ l |
D: − = M ] m }
E: . > N ^ n ~
F: / ? O _ o DEL

POZNÁMKY

Historie
Manuálová stránka ascii se objevila ve verzi 7 AT&T UNIXu.

Na starších terminálech je podtržítko zobrazováno jako šipka doleva, znak "^" je zobrazován jako šipka nahoru a svislá čára má uprostřed díru.

Malá a velká písmena se liší pouze jedním bitem a ASCII znak 2 se od dvojitých uvozovek liší také jediným bitem. Tak bylo velmi snadné kódovat znaky mechanicky nebo elektronickými klávesnicemi bez mikrokontrolérů, jako třeba u starých dálnopisů.

Standard ASCII byl publikován americkým institutem pro standardy (USASI) v roce 1968.

VIZ TÉŽ

iso_8859-1(7), iso_8859-15(7), iso_8859-16(7), iso_8859-2(7), iso_8859-7(7), iso_8859-9(7)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.