Manpages

NAZWA

who - pokazuje kto jest zalogowany

SKŁADNIA

who [OPCJA]... [ PLIK | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

OPIS

Wypisuje informację o aktualnie zalogowanych użytkownikach
-a
, --all

równoważne -b -d --login -p -r -t -T -u

-b, --boot

czas ostatniego uruchomienia systemu

-d, --dead

wypisuje martwe procesy

-H, --heading

wypisuje wiersz z nagłówkami kolumn

--ips

wypisuje numery IP zamiast nazw, z opcją --lookup rozwiązuje używając zapisanego IP (jeśli jest dostępny), zamiast zapisanej nazwy komputera.

-l, --login

wypisuje systemowe procesy zgłoszeniowe

--lookup

próbuje rozwiązać nazwy systemów przez DNS

-m

wypisuje tylko nazwę systemu i użytkownika związanych ze standardowym wejściem

-p, --process

wyświetla aktywne procesy uruchomione przez init

-q, --count

wypisuje wszystkie nazwy zgłoszeniowe i liczbę zalogowanych użytkowników

-r, --runlevel

wyświetla bieżący poziom pracy (runlevel)

-s, --short

wypisuje jedynie nazwę, terminal i czas (domyślnie)

-t, --time

wypisuje ostatnią zmianę zegara systemowego

-T, -w, --mesg

wypisuje dodatkowo znak, określający czy użytkownik przyjmuje komunikaty: +, - lub ?

-u, --users

wypisuje zalogowanych użytkowników

--message

równoważne -T

--writable

równoważne -T

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli podano ARGUMENT1 i ARGUMENT2, włączana jest opcja -m. Program może mieć działanie terapeutyczne - często wybieranymi argumentami są am i lub mom likes.

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Michaela Stone’a.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/who>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) who invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.